Praktische verschillen tussen Europese en nationale subsidies

Waarom zou ik voor een Europese of juist nationale regeling kiezen? Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese subsidie ten opzichte van nationale regelingen? Het subsidielandschap is niet altijd even overzichtelijk. Daarom vindt u hieronder een omschrijving van de belangrijkste praktische verschillen tussen Europese en nationale regelingen.

De nieuwe EIC Accelerator: kansen voor innovatief MKB

Vanuit de Europese Commissie zijn er vele miljarden beschikbaar gesteld voor subsidieregelingen voor innovatieve MKB’ers. Een van de doelen van de EC is haar marktpositie op het wereldtoneel te verbeteren. Door middel van subsidieregelingen steunt de EC bedrijven bij de ontwikkeling van innovaties.

Verschillende fasen onderzoek en ontwikkeling in R&D-projecten

Bij veel (Nederlandse) subsidieregelingen die betrekking hebben op innovatie worden de termen “industrieel onderzoek” en “experimentele ontwikkeling” gebruikt om een onderscheid aan te brengen in de uit te voeren activiteiten. Wat met deze termen bedoeld wordt en waarom het onderscheid wordt gemaakt is soms niet direct duidelijk. Deze korte toelichting kan hierin opheldering geven.

WBSO IT aanvragen

De WBSO (voluit Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een belangrijke fiscale stimuleringsregeling die ondernemingen de mogelijkheid biedt om te profiteren van lagere loonkosten voor innovatieve activiteiten. Ook een IT-project kan in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een nieuwe app, dienst of platform.

SDE++: Geen voorjaarsronde in 2021

SDE++, dé regeling als het gaat om het stimuleren van duurzame elektriciteit en het voorkomen van CO2-uitstoot heeft dit jaar maar één ronde: 21 september tot en met 14 oktober 2021.

Hoe maakt u de grootste kans op een subsidie?

Als subsidieadviseur zien wij veel projecten langskomen en schrijven wij veel aanvragen. De vraag die we hierbij altijd krijgen is: “hoe groot is de kans dat we deze subsidie toegekend krijgen?”. Een begrijpelijke vraag natuurlijk, want u doet een aanvraag niet voor niets. Het antwoord loopt nogal uiteen.

Subsidies voor innovatief MKB

Financiering kan lastig zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, zeker als het om bedrijven gaat die een lage omzet hebben, maar toch veel in R&D investeren. Banken zijn op zoek naar zekerheid en eisen vaak iets van een onderpand, wat startups over het algemeen niet kunnen bieden. Daarom wordt in de eerste jaren van een bedrijf over het algemeen naar Equity gekeken als belangrijkste bron van kapitaal.

Het nut van een subsidieadviseur

Allereerst de vraag, waarom zou u er een nodig hebben, kan ik dit niet zelf doen? Dit zijn logische vragen die men zichzelf kan stellen zodra dit onderwerp op tafel komt. In bepaalde gevallen kan dat, maar loont dit gezien de inspanning? Het hangt van vele factoren af. Een daarvan is het soort subsidie.

De plussen en minnen van de SDE++

Om te voldoen aan de verplichtingen onder het Parijsakkoord van 2015, is het centrale doel van het nationale Klimaatakkoord om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te dringen (ten opzichte van 1990). De SDE+, de belangrijkste Nederlandse regeling als het gaat om duurzame energieopwekking, gaat daarom fundamenteel veranderen.