3 Verboden woorden voor WBSO-IT

Als uw WBSO-aanvraag wordt beoordeeld maakt de adviseur van RVO een inschatting over het “innovativiteitsgehalte” van de projecten waarvoor u WBSO aanvraagt. De bewoordingen van uw aanvraag en de toon die daaruit spreekt zetten daarvoor de tendens.

Overzicht Horizon Europe

De Europese Commissie heeft op 20 maart 2019 een voorlopig voorstel gepubliceerd voor het nieuwe kaderprogramma met een budget van zeker €100 miljard. Horizon Europe zal Horizon 2020 opvolgen, maar wordt vernieuwender en ambitieuzer. Twintig procent van onderzoek en innovatie wereldwijd is uit Europa afkomstig, alsmede een derde van alle hoogstaande academische publicaties.