Nieuwe Openstelling Nationaal Groeifonds

Vanaf 1 januari t/m 3 februari 2023 17:00u opent de derde subsidieronde van het Nationaal Groeifonds voor partijen die investeren in kennisontwikkeling of onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Er is in totaal €2 miljard subsidie beschikbaar voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen.

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) open vanaf 3 oktober

Vanaf 3 oktober wordt de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) weer opengesteld voor het indienen van nieuwe aanvragen. De regeling is bedoeld om het tempo van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te verhogen door eigenaren van maatschappelijk vastgoed financieel tegemoet te komen bij het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen. De regeling is geopend tot en met 2023 met een beschikbaar budget van €150 miljoen.

SDE++ aanvragen voor 2022 is nu mogelijk

Sinds 28 juni is het weer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++). Deze productiesubsidie is een instrument van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de klimaatdoelen te behalen. Het budget voor 2022 is €13 miljard.

Aanvragen SLIM-regeling mogelijk vanaf 1 juni 2022

De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM) gaat van 1 juni tot 29 juli open voor samenwerkingsaanvragen.

SDEtool voor SDE++ aanvragen 2022

Onlangs hebben we onze vernieuwde versie van de SDEtool live gezet. Vanaf 28 juni kunnen er weer nieuwe aanvragen ingediend worden voor de SDE++.

Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET)

Naar verwachting zal op korte termijn de AanZET regeling, de aanschafregeling voor batterij-elektrische en waterstof-elektrische vrachtwagens, worden gepubliceerd. Inmiddels is er al het één en ander bekend geworden over de contouren van de nieuwe regeling.

De voor- en nadelen van subsidies

Afhankelijk van het soort regeling kan het aanvragen en beheren van een subsidie een flinke klus zijn. Het uitzoeken van de voorwaarden, het schrijven van de aanvraag en het opstellen van alle rapportages kan de aanvrager op voorhand weleens overweldigen. Niettemin kan het ontvangen van subsidie flink voordeel opleveren voor een ondernemer. Projecten kunnen door de financiële toelage versneld worden uitgevoerd en kennis en netwerken kunnen gemakkelijker opgebouwd worden. Daarnaast kan het ontvangen van subsidie zorgen voor publiekelijke erkenning van een behaalde standaard. Om een goede afweging te kunnen maken volgen hier enkele voor- en nadelen van het aanvragen en ontvangen van subsidie.