Subsidies en private investeringen (private equity)

Subsidies en private equity (PE) zijn twee verschillende financieringsinstrumenten met verschillende doelen en structuren. Hoewel ze op het eerste gezicht (mogelijk) tegenstrijdig lijken te zijn – subsidies zijn vaak publieke gelden verstrekt door overheden of non-profitorganisaties, terwijl private equity investeringen worden gedaan door private investeerders in ruil voor aandelenbelangen in bedrijven – kunnen ze in veel gevallen wel degelijk samenwerken.

Start van de MOOI-regeling 2024

De Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling voor 2024 opent binnenkort de vooraanmeldingen. Belangstellenden kunnen hun projecten indienen vanaf 19 maart 2024, met een einddatum voor vooraanmelding op 18 april 2024. De periode voor de definitieve aanvraag start op 4 juni en loopt tot 5 september 2024.

Terugsluis vrachtwagenheffing in de transportsector

In Nederland zal naar verwachting in 2026 de vrachtwagenheffing ingevoerd worden. Hierdoor zullen binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse (snel)wegen.

Nieuwe EIA- en MIA-lijsten 2024 bekend gemaakt

Net voor 31 december 2023 zijn de nieuwe lijsten met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) gepubliceerd.

Updates Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 2024

Het ministerie van Economie en Klimaatbeheer zet een stap vooruit in de ondersteuning van duurzame energie-initiatieven met de Subsidieregeling voor de opschaling van hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE).

Subsidieregeling Praktijkleren verlengd tot en met 2028

De Nederlandse overheid heeft onlangs aangekondigd dat de Subsidieregeling praktijkleren is verlengd tot 31 december 2028. Deze beslissing komt na een positieve evaluatie van de regeling en is een antwoord op de vraag van de Tweede Kamer om de regeling bij een positieve evaluatie te verlengen voor een periode van vijf jaar.

SDE++ 2023 : ruim € 16,3 miljard aangevraagd

Minister Jetten van het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat voor de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) van dit jaar een historisch hoge € 16,3 miljard aan aanvragen is ingediend.

Subsidie voor duurzame recycling van plastic met Circular Plastics NL

Er wordt € 47,2 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor het bevorderen van de recycling van kunststoffen en de bestaande knelpunten in dit proces aan te pakken. Deze investering is in lijn met de Nederlandse ambities om voor 2030 50% circulaire kunststoffen te realiseren en uiteindelijk 100% circulariteit in 2050. Aanvragen kunnen worden ingediend tot donderdag 11 januari 2024 17:00.