Verlenging van Subsidieregeling Praktijkleren Gepland na Positieve Evaluatie

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft plannen aangekondigd om de Subsidieregeling Praktijkleren na 2023 met vijf jaar te verlengen. Dit volgt na de positieve evaluatie van de regeling over de periode 2019-2022. Er is een stijging te zien in het aantal aangevraagde subsidies, vooral vanwege de groeiende bekendheid van de regeling en toenemende interesse van werkgevers in praktijkleerplaatsen.

Europese financiering voor regionale ontwikkeling in Nederland: De EFRO-programma’s en de RIS3-strategieën

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een belangrijk instrument van de Europese Unie om regionale ontwikkeling te stimuleren. Dit fonds bevordert innovatie, de digitale transitie, de overgang naar een koolstofneutrale economie, vergroot de mobiliteit binnen Europa en draagt bij aan een socialer en inclusiever Europa. Nederland ontvangt voor de periode 2021-2027 € 506 miljoen uit de EU-begroting voor de uitvoering van EFRO-programma’s.

Nieuwe LIFE Clean Energy Transition Call geopend

Het Programma voor het Milieu en Klimaatactie (LIFE) heeft de nieuwe call ‘LIFE Clean Energy Transition’ (LIFE-2023-CET) geopend. Deze call, waarvoor in totaal € 99 miljoen subsidie beschikbaar is, is bedoeld om de overgang naar een energie-efficiënte, hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en veerkrachtige economie te faciliteren.

SDE++ openstelling dit jaar uitgesteld tot september 2023

Het ministerie van Klimaat en Energie heeft laten weten dat de openstellingsronde 2023 voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) wordt uitgesteld tot september dit jaar. Dit besluit is genomen omdat het kabinet nog geen goedkeuring heeft ontvangen van de Europese Commissie voor de reservering van budget voor minder rendabele technieken. De nieuwe aanvraagronde van de SDE++ zal worden voorzien van zogenaamde ‘hekjes’ in het budget, om ervoor te zorgen dat subsidieaanvragen met minder rendabele technieken meer kans maken op subsidie.

De wereld van HBE’s: wat is het, en hoe werkt het precies?

Er zijn verschillende manieren om de opwekking van duurzame energie te bevorderen. Zo kan er bijvoorbeeld subsidie worden aangevraagd voor de opwekking van hernieuwbare energie (SDE++) of voor investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties (EIA). Een andere manier om dit te bewerkstelligen is het instellen van een minimum aandeel geleverde duurzame energie, zoals binnen de vervoerssector op dit moment van toepassing is.

De regeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RDAARD23) vanaf 1 mei open

De regeling Risico’s dekken voor aardwarmte zal vanaf 1 mei 2023 opengesteld worden voor aanvragen. De regeling heeft tot doel de winning van aardwarmte in Nederland te stimuleren en richt zich op het afdekken van het geologisch risico dat gepaard gaat met het boren van putten voor de winning van aardwarmte. De regeling is bedoeld voor Nederlandse partijen die betrokken zijn bij aardwarmteprojecten of diep aardwarmteprojecten.

TRL-niveaus en subsidiemogelijkheden ​

Zowel Nederland als de EU kent een groot aantal subsidieregelingen bedoeld voor allerlei soorten innovaties. De voor een innovatie relevante subsidie is afhankelijk van meerdere factoren. Een van deze factoren ziet op de ontwikkelingsfase waarin de innovatie zich bevindt.

SDE++ 2023: €8 miljard beschikbaar vanaf 6 juni

Afgelopen vrijdag heeft de Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, de kamer op de hoogte gebracht over de plannen voor de SDE++ in 2023. In totaal wordt er €8 miljard beschikbaar gemaakt gesteld voor het kosteneffectief realiseren van 55% CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De regeling is open vanaf 6 juni t/m 6 juli 2023.