Blogs

Lees hier meer over de subsidieontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, technologie en innovatie. In onze nieuwsberichten vindt u het laatste nieuws op het gebied van subsidies. 

Algemeen

Subsidiering of normering; het één hoeft het ander niet uit te sluiten

Recentelijk verschenen diverse artikelen in de landelijke dagbladen over het effect en de wenselijkheid van subsidiering en normering op verduurzaming en de energietransitie. De artikelen verschenen naar aanleiding van een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Tilburg University (TU) waarbij er werd gekeken naar het effect van beide op zowel innovatie als adoptie (het implementeren van de innovatie in de markt). De onderzoekers concludeerden als volgt: “Streng zijn werkt het best”.
Wat is de-minimis en waarom moet een onderneming daarvoor een verklaring ondertekenen?

Lees verder
Blogs

Kostensystematiek loonkosten subsidies

Bij de meeste subsidies zijn er drie standaardmethoden om de hoogte van de loonkosten te berekenen voor het uitvoeren van een subsidieproject. Dit heeft invloed op het uiteindelijke subsidiebedrag dat uitbetaald wordt. Om tot dit bedrag te komen wordt er in de begroting vaak een keuze gemaakt voor één van de drie standaardmethoden

Lees verder
Header SLIM
Blogs

Subsidies en de AGVV

Subsidies zijn een vorm van staatssteun, dit kan in Europa niet onbeperkt plaatsvinden en om oneerlijke situaties te voorkomen zijn hier regels voor opgesteld. Waar we eerder al schreven over de de-minimisverordening komt ditmaal de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aan bod.

Lees verder
Algemeen

Staatssteun en de-minimis, hoe zit dat?

Ondernemers die een subsidie aanvragen worden soms verrast met de voorwaarde dat men een de-minimis verklaring moet tekenen voor het verkrijgen van de subsidie. Balance Subsidies krijgt daar regelmatig vragen over van ondernemers.

Wat is de-minimis en waarom moet een onderneming daarvoor een verklaring ondertekenen?

Lees verder
Header LIFE
Algemeen

De voor- en nadelen van subsidies

Afhankelijk van het soort regeling kan het aanvragen en beheren van een subsidie een flinke klus zijn. Het uitzoeken van de voorwaarden, het schrijven van de aanvraag en het opstellen van alle rapportages kan de aanvrager op voorhand weleens overweldigen. Niettemin kan het ontvangen van subsidie flink voordeel opleveren voor een ondernemer. Projecten kunnen door de financiële toelage versneld worden uitgevoerd en kennis en netwerken kunnen gemakkelijker opgebouwd worden. Daarnaast kan het ontvangen van subsidie zorgen voor publiekelijke erkenning van een behaalde standaard. Om een goede afweging te kunnen maken volgen hier enkele voor- en nadelen van het aanvragen en ontvangen van subsidie.

Lees verder
Duurzaamheid

MIA/Vamil en EIA, goed voor het milieu en dus goed voor onze toekomst!

De fiscale maatregelen om investeringen te stimuleren die het milieu minder belasten of helpen bij energiebesparing/-transitie bestaan al een aantal decennia. Het gaat om investeringen in bedrijfsmiddelen die nog niet volledig gangbaar zijn in Nederland. Door de investeringsaftrek op deze investeringen wordt de keuze voor deze bedrijfsmiddelen makkelijker. De stimulering van milieu-investeringen is het oudste instrument van de overheid en in 1991 begonnen als alleen een vervroegde afschrijving op milieu-investeringen (Vamil).

Lees verder