Blogs en nieuws

Hoe maak je de grootste kans op een subsidie?

Als subsidieadviseur zien wij veel projecten langskomen en schrijven wij veel aanvragen. De vraag die we hierbij altijd krijgen is: “hoe groot is de kans dat we deze subsidie toegekend krijgen?”

pexels-photo-1314410

Subsidies voor innovatief MKB

Financiering kan lastig zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, zeker als het om bedrijven gaat die een lage omzet hebben, maar toch veel in R&D investeren. Banken zijn op zoek naar zekerheid en eisen vaak iets van een onderpand, wat startups over het algemeen niet kunnen bieden.

Afbeelding diensten balance subsidies

Nut van een subsidieadviseur

Allereerst de vraag, waarom zou je er een nodig hebben, kan ik dit niet zelf doen? Dit zijn logische vragen die men zichzelf kan stellen zodra dit onderwerp op tafel komt. In bepaalde gevallen kan dat, maar loont dit gezien de inspanning?

Subsidies voor Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Dankzij blockchain en andere soortgelijke ontwikkelingen komt er bij de consument een groeiende bewustwording van en vraag naar duurzame producten. Ook toont het groeiend aantal Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenanten aan dat steeds meer ondernemingen de noodzaak zien van eerlijke en transparante productieketens.

audit-4576720_1280

WBSO controle RVO, wat nu?

Heeft u een aankondiging van een WBSO controle ontvangen van RVO? Geen paniek! Tijd om u goed voor te bereiden en uw WBSO-administratie goed op orde te hebben. Om hier succesvol doorheen te komen is het belangrijk te letten op de volgende zaken:

pexels-photo-357514

Urenadministratie en andere regels subsidie

Na de indiening van een subsidieaanvraag denken de meeste aanvragers dat het belangrijkste werk gedaan is. Dat is echter niet zo! De uitvoering van een project en de administratie daarbij is net zo belangrijk.

pexels-photo-440731

De plussen en minnen van de SDE++

De SDE+, de belangrijkste Nederlandse regeling als het gaat om duurzame energieopwekking, gaat fundamenteel veranderen. Vanaf 2020 heet deze regeling SDE++ en heeft deze nieuwe kenmerken. Voordelige kenmerken voor sommigen, nadelige consequenties voor anderen. Waarom?

pexels-photo-113885

Het nieuwe EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2021-2027

De Europese Commissie heeft op 20 maart 2019 een voorlopig voorstel gepubliceerd voor het nieuwe kaderprogramma met een budget van zeker €100 miljard. Horizon Europe zal Horizon 2020 opvolgen, maar wordt vernieuwender en ambitieuzer.

cellular-education-classroom-159844

Nog 3 jaar Praktijkleren

Gelukkig is er in december bepaald dat ook voor de komende drie school/studie jaren budget zal vrij komen en er weer aanvragen kunnen worden ingediend. Op basis van de regeling kunnen werkgevers een bijdrage aanvragen voor de kosten van begeleiding van leerlingen/studenten bij opleidingen van verschillende niveaus (van vmbo tot universitair).

solar-solar-cells-photovoltaic-environmentally-friendly-159243

EIA in vijf stappen

De Energie investeringsaftrek is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om 45% van de duurzame investering af te trekken van de fiscale winst. Dat is erg interessant als u vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betaalt. Hoe zit de EIA in elkaar en welke stappen moeten er genomen worden?

WBSO is belangrijk want dan krijg je geld

Vind de balans in uw WBSO-aanvraag

Vragenbrief over uw WBSO-aanvraag ontvangen? Zeer grote kans dat het aan één van de twee volgende beoordelingspunten ligt.

Prachtig uiticht maar levert het ook wat op?

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie, gratis geld voor de industrie?

Zoals ongetwijfeld alom bekend heeft de staat de Urgenda-zaak verloren, maar wat betekent dat? Het gevolg hiervan is dat Nederland verplicht is om in 2020 een broeikasgasreductie van 25% te realiseren ten opzichte van 1990.

Horizon 2020

3 Tips voor een succesvolle SME-aanvraag

In minder dan 6 weken gaat de nieuwste indieningsronde van het Europese SME fase 2 instrument weer open. Ook dit najaar wagen honderden Europese startups zich weer in deze competitie, waarvan slechts een enkeling ook zal worden beloond met subsidie.

Chips en IT

3 Verboden woorden voor WBSO-IT

Als uw WBSO-aanvraag wordt beoordeeld maakt de adviseur van RVO een inschatting over het “innovativiteitsgehalte” van de projecten waarvoor u WBSO aanvraagt. De bewoordingen van uw aanvraag en de toon die daaruit spreekt zetten daarvoor de tendens.

Zonnepanelen2

Laatste kans voor SDE+

Op dinsdag 29 oktober opent de najaarsronde voor de SDE+ regeling 2019. De openstelling heeft een budget van maar liefst €5 miljard en duurt tot donderdag 14 november 17:00u.

Horizon

Overzicht Horizon Europe

De Europese Commissie heeft op 20 maart 2019 een voorlopig voorstel gepubliceerd voor het nieuwe kaderprogramma met een budget van zeker €100 miljard. Horizon Europe zal Horizon 2020 opvolgen, maar wordt vernieuwender en ambitieuzer.