Blogs

Lees hier meer over de subsidieontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, technologie en innovatie. In onze nieuwsberichten vindt u het laatste nieuws op het gebied van subsidies. 

Blogs

Subsidiekansen voor gemeenten

Gemeenten staan voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, wonen, mobiliteit en energietransitie. Balance biedt gemeenten uitgebreide ondersteuning bij het identificeren, aanvragen en beheren van subsidies. Hun aanpak, gekenmerkt door doelgerichtheid, effectiviteit en ruime ervaring, omvat onder meer subsidiecoördinatie, training, en haalbaarheidsstudies.

Lees verder
Blogs

Kennisinstellingen en subsidies 

Bij verschillende subsidieregelingen is een samenwerking met een kennisinstelling een pré of zelfs een vereiste. Door een samenwerking met een kennisinstelling krijgen bedrijven toegang tot de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kennis over state-of-the-art technologieën.

Lees verder
Blogs

Subsidies en private investeringen (private equity)

Subsidies en private equity (PE) zijn twee verschillende financieringsinstrumenten met verschillende doelen en structuren. Hoewel ze op het eerste gezicht (mogelijk) tegenstrijdig lijken te zijn – subsidies zijn vaak publieke gelden verstrekt door overheden of non-profitorganisaties, terwijl private equity investeringen worden gedaan door private investeerders in ruil voor aandelenbelangen in bedrijven – kunnen ze in veel gevallen wel degelijk samenwerken.

Lees verder
Blogs

Lokale energieopslag: Welke subsidies zijn er?

Nieuwe technologieën vormen de drijvende kracht achter de versnelling naar een duurzamere toekomst, waarin we onze invloed op het klimaat kunnen verminderen. Een van deze innovatieve technologieën is lokale energieopslag, vaak in de vorm van een accu. Deze technologie biedt bedrijven, organisaties en huishoudens de mogelijkheid om hun zelf opgewekte elektriciteit optimaal te benutten, waardoor ze groener en zelfvoorzienender worden, en bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. In deze blog komen lokale energieopslag en bijbehorende subsidiemogelijkheden aan bod.

Lees verder
Blogs

Welke financieringsroutes zijn er naast subsidies?

Hoewel subsidies en belastingvoordelen vanuit Europese, nationale en lokale bronnen uitstekende financieringsroutes vormen voor innovatieve projecten, reikt het scala aan financieringsmogelijkheden verder dan deze wegen. Laten we daarom eens kijken naar een aantal alternatieve financieringsroutes die innovatieve ondernemers kunnen verkennen om hun ambities te verwezenlijken.

Lees verder
Blogs

Goed onderlegd de energietransitie in

Mooi dat de overheid de energietransitie financieel stimuleert. Maar de regelingen zijn vaak complex. Welke technische oplossing is verstandig? Welke subsidiemogelijkheden zijn er? Zijn ze de moeite waard? Balance, onderdeel van Eiffel Projects, helpt bedrijven om de mogelijkheden te optimaliseren.

Lees verder
Blogs

De MKB-verklaring / MKB-definitie

Bij een behoorlijk deel van de subsidieregelingen moet er een zogeheten mkb-verklaring worden ingevuld. Hiermee moet worden aangetoond dat de aanvrager(s) kwalificeren als mkb-onderneming. Het kan zo zijn dat er een mkb-toets ingevuld dient te worden.

Lees verder
Blogs

Europese financiering voor regionale ontwikkeling in Nederland: De EFRO-programma’s en de RIS3-strategieën

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een belangrijk instrument van de Europese Unie om regionale ontwikkeling te stimuleren. Dit fonds bevordert innovatie, de digitale transitie, de overgang naar een koolstofneutrale economie, vergroot de mobiliteit binnen Europa en draagt bij aan een socialer en inclusiever Europa. Nederland ontvangt voor de periode 2021-2027 € 506 miljoen uit de EU-begroting voor de uitvoering van EFRO-programma’s.

Lees verder