Subsidiering of normering; het één hoeft het ander niet uit te sluiten

Recentelijk verschenen diverse artikelen in de landelijke dagbladen over het effect en de wenselijkheid van subsidiering en normering op verduurzaming en de energietransitie. De artikelen verschenen naar aanleiding van een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Tilburg University (TU) waarbij er werd gekeken naar het effect van beide op zowel innovatie als adoptie (het implementeren van de innovatie in de markt). De onderzoekers concludeerden als volgt: “Streng zijn werkt het best”.
Wat is de-minimis en waarom moet een onderneming daarvoor een verklaring ondertekenen?

Staatssteun en de-minimis, hoe zit dat?

Ondernemers die een subsidie aanvragen worden soms verrast met de voorwaarde dat men een de-minimis verklaring moet tekenen voor het verkrijgen van de subsidie. Balance Subsidies krijgt daar regelmatig vragen over van ondernemers.

Wat is de-minimis en waarom moet een onderneming daarvoor een verklaring ondertekenen?

De voor- en nadelen van subsidies

Afhankelijk van het soort regeling kan het aanvragen en beheren van een subsidie een flinke klus zijn. Het uitzoeken van de voorwaarden, het schrijven van de aanvraag en het opstellen van alle rapportages kan de aanvrager op voorhand weleens overweldigen. Niettemin kan het ontvangen van subsidie flink voordeel opleveren voor een ondernemer. Projecten kunnen door de financiële toelage versneld worden uitgevoerd en kennis en netwerken kunnen gemakkelijker opgebouwd worden. Daarnaast kan het ontvangen van subsidie zorgen voor publiekelijke erkenning van een behaalde standaard. Om een goede afweging te kunnen maken volgen hier enkele voor- en nadelen van het aanvragen en ontvangen van subsidie.

Hoe maakt u de grootste kans op een subsidie?

Als subsidieadviseur zien wij veel projecten langskomen en schrijven wij veel aanvragen. De vraag die we hierbij altijd krijgen is: “hoe groot is de kans dat we deze subsidie toegekend krijgen?”. Een begrijpelijke vraag natuurlijk, want u doet een aanvraag niet voor niets. Het antwoord loopt nogal uiteen.

Het nut van een subsidieadviseur

Allereerst de vraag, waarom zou u er een nodig hebben, kan ik dit niet zelf doen? Dit zijn logische vragen die men zichzelf kan stellen zodra dit onderwerp op tafel komt. In bepaalde gevallen kan dat, maar loont dit gezien de inspanning? Het hangt van vele factoren af. Een daarvan is het soort subsidie.

Urenadministratie en andere regels subsidie

Na de indiening van een subsidieaanvraag denken de meeste aanvragers dat het belangrijkste werk gedaan is. Dat is echter niet zo! De uitvoering van een project en de administratie daarbij is net zo belangrijk. Het duurt vaak een tijd voordat duidelijk wordt of de aanvraag goedgekeurd is. Het is goed om deze tijd te gebruiken om na te gaan welke administratieve verplichtingen aan de aanvraag verbonden zijn en hoe hier aan voldaan kan worden.