SDE++ 2023 : ruim € 16,3 miljard aangevraagd

Minister Jetten van het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat voor de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) van dit jaar een historisch hoge € 16,3 miljard aan aanvragen is ingediend.

Nederland investeert €1,4 miljard in duurzaam vervoer: van elektrische auto’s tot waterstof in wegvervoer

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft recentelijk de Tweede Kamer geïnformeerd over een uitgebreid pakket aan maatregelen om de mobiliteitssector te verduurzamen. Met een budget van ruim €1,4 miljard focust het nieuwe beleid zich op verschillende facetten van vervoer, waaronder elektrische auto’s, waterstof in het wegverkeer en goederenvervoer, en verduurzaming van de zeevaart.

Kabinet evalueert Energie-investeringsaftrek (EIA) en plant veranderingen

Het kabinet heeft gereageerd op de evaluatie van de Energie-investeringsaftrek (EIA) over de periode 2017 tot en met 2021. Uit het rapport blijkt dat meer dan 95.000 aanvragen zijn ingediend door 45.000 belastingplichtigen, wat heeft geleid tot bijna € 6 miljard aan energiebesparende investeringen. Het fiscale voordeel voor bedrijven bedroeg gemiddeld ongeveer € 142 miljoen per jaar, met een totaal van ongeveer € 712 miljoen.

SDE++ aanvragen voor 2022 is nu mogelijk

Sinds 28 juni is het weer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++). Deze productiesubsidie is een instrument van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de klimaatdoelen te behalen. Het budget voor 2022 is €13 miljard.