Meer aanvragen dan beschikbaar budget voor AanZET-subsidie

Het succes van de subsidieregeling AanZET voor elektrische vrachtauto’s is overweldigend gebleken sinds de opening op 26 maart jongstleden. Het aantal aanvragen van ondernemers heeft het beschikbare budget nu al volledig uitgeput. Het blijkt dat de populariteit van de subsidieregeling AanZET voor elektrische vrachtauto’s groter is dan ooit. Het budget voor deze regeling is op de tweede dag, 27 maart, reeds met € 1,5 miljoen overtekend, wat betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is.

DUMAVA-budget waarschijnlijk verruimd

Op maandag 3 juni gaat de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) weer open voor het indienen van aanvragen. Afgelopen jaren was er zo veel belangstelling voor de subsidieregeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed dat de geldpot al één dag na openen leeg was.

Updates Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 2024

Het ministerie van Economie en Klimaatbeheer zet een stap vooruit in de ondersteuning van duurzame energie-initiatieven met de Subsidieregeling voor de opschaling van hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE).

SDE++ 2023 : ruim € 16,3 miljard aangevraagd

Minister Jetten van het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat voor de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) van dit jaar een historisch hoge € 16,3 miljard aan aanvragen is ingediend.

Nederland investeert €1,4 miljard in duurzaam vervoer: van elektrische auto’s tot waterstof in wegvervoer

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft recentelijk de Tweede Kamer geïnformeerd over een uitgebreid pakket aan maatregelen om de mobiliteitssector te verduurzamen. Met een budget van ruim €1,4 miljard focust het nieuwe beleid zich op verschillende facetten van vervoer, waaronder elektrische auto’s, waterstof in het wegverkeer en goederenvervoer, en verduurzaming van de zeevaart.

Kabinet evalueert Energie-investeringsaftrek (EIA) en plant veranderingen

Het kabinet heeft gereageerd op de evaluatie van de Energie-investeringsaftrek (EIA) over de periode 2017 tot en met 2021. Uit het rapport blijkt dat meer dan 95.000 aanvragen zijn ingediend door 45.000 belastingplichtigen, wat heeft geleid tot bijna € 6 miljard aan energiebesparende investeringen. Het fiscale voordeel voor bedrijven bedroeg gemiddeld ongeveer € 142 miljoen per jaar, met een totaal van ongeveer € 712 miljoen.