SDE++ aanvragen voor 2022 is nu mogelijk

Sinds 28 juni is het weer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++). Deze productiesubsidie is een instrument van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de klimaatdoelen te behalen. Het budget voor 2022 is €13 miljard.

SDEtool voor SDE++ aanvragen 2022

Onlangs hebben we onze vernieuwde versie van de SDEtool live gezet. Vanaf 28 juni kunnen er weer nieuwe aanvragen ingediend worden voor de SDE++.

MIA/Vamil en EIA, goed voor het milieu en dus goed voor onze toekomst!

De fiscale maatregelen om investeringen te stimuleren die het milieu minder belasten of helpen bij energiebesparing/-transitie bestaan al een aantal decennia. Het gaat om investeringen in bedrijfsmiddelen die nog niet volledig gangbaar zijn in Nederland. Door de investeringsaftrek op deze investeringen wordt de keuze voor deze bedrijfsmiddelen makkelijker. De stimulering van milieu-investeringen is het oudste instrument van de overheid en in 1991 begonnen als alleen een vervroegde afschrijving op milieu-investeringen (Vamil).

SDE++: Geen voorjaarsronde in 2021

SDE++, dé regeling als het gaat om het stimuleren van duurzame elektriciteit en het voorkomen van CO2-uitstoot heeft dit jaar maar één ronde: 21 september tot en met 14 oktober 2021.

De plussen en minnen van de SDE++

Om te voldoen aan de verplichtingen onder het Parijsakkoord van 2015, is het centrale doel van het nationale Klimaatakkoord om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te dringen (ten opzichte van 1990). De SDE+, de belangrijkste Nederlandse regeling als het gaat om duurzame energieopwekking, gaat daarom fundamenteel veranderen.

Subsidies voor Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Dankzij blockchain en andere soortgelijke ontwikkelingen komt er bij de consument een groeiende bewustwording van en vraag naar duurzame producten. Ook toont het groeiend aantal Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenanten aan dat steeds meer ondernemingen de noodzaak zien van eerlijke en transparante productieketens.