Subsidies voor Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Dankzij blockchain en andere soortgelijke ontwikkelingen komt er bij de consument een groeiende bewustwording van en vraag naar duurzame producten. Ook toont het groeiend aantal Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenanten aan dat steeds meer ondernemingen de noodzaak zien van eerlijke en transparante productieketens.

EIA in vijf stappen

De schokkende nieuwsberichten van de klimaatverandering, gepaard met trieste beelden van een uitgebrand Amazonegebied, verhongerende ijsbeer en steeds meer natuurrampen verrassen ons helaas niet meer. Wat ons wel blijft verrassen zijn de mooie, innovatieve en duurzame producten die op de markt blijven komen door diverse ondernemers die tegengewicht bieden.

Vind de balans in uw WBSO-aanvraag

Vragenbrief over uw WBSO-aanvraag ontvangen? Zeer grote kans dat het aan één van de twee volgende beoordelingspunten ligt. De RvO beoordeelt allereerst of uw project voldoende technische complexiteit bevat. Vervolgens beoordelen ze of uw oplosrichtingen duidelijk genoeg beschreven zijn.

Laatste kans voor SDE+

De SDE+ regeling is in het leven geroepen om de productie van groene energie te stimuleren, en sinds 2011 vormt het de belangrijkste regeling van Nederland wat betreft hernieuwbare energie. In onderstaand tabel zijn drie bedragen zichtbaar: het basisbedrag, het correctiebedrag, en de basiselektriciteitsprijs, ook wel basisprijs genoemd.