Subsidies en de AGVV

Subsidies zijn een vorm van staatssteun, dit kan in Europa niet onbeperkt plaatsvinden en om oneerlijke situaties te voorkomen zijn hier regels voor opgesteld. Waar we eerder al schreven over de de-minimisverordening komt ditmaal de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aan bod.

EIC Accelerator eerste ronde 2021

De resultaten van de eerste ronde 2021 van de EIC Accelerator zijn bekend. Dit is een populaire Europese subsidieregeling voor innovatie waarbij de competitie groot is: alleen de beste projecten komen in aanmerking voor financiering. Om kans te maken in dit competitieve programma is het van belang om goed te analyseren wat voor projecten goed vallen bij de Europese Commissie. Hieronder worden enkele belangrijke bevindingen uit de ronde van juni 2021 beschreven.

Wat Europa wil bereiken met innovatiesubsidies

Als men het over innovatie heeft, komt vaak wel een van de ‘Big tech’-bedrijven aan bod. Amazon, Apple, Facebook, Google en Microsoft worden vaak gezien als pioniers op het gebied van innovatie. Het klassieke beeld is dat de private sector hip en innovatief is terwijl de publieke sector bestaat uit logge bureaucratische instellingen die met strakke wetgeving het creatieve proces rondom innovatie afremmen. Dit terwijl overheden flinke subsidiebedragen beschikbaar stellen voor onderzoek en innovatie. Klopt dit klassieke beeld wel? En waarom stellen overheden vaak enorme bedragen beschikbaar voor onderzoek en innovatie?

Regelingen voor innovatieve ondernemers

Er zijn allerlei nationale en internationale regelingen die ondernemingen stimuleren om te innoveren. Deze regelingen zijn er in diverse vormen: van subsidies en fiscale voordelen tot aan leningen en andere niet-financiële stimuli zoals het openstellen van netwerken en coaching.

De nieuwe EIC Accelerator: kansen voor innovatief MKB

Vanuit de Europese Commissie zijn er vele miljarden beschikbaar gesteld voor subsidieregelingen voor innovatieve MKB’ers. Een van de doelen van de EC is haar marktpositie op het wereldtoneel te verbeteren. Door middel van subsidieregelingen steunt de EC bedrijven bij de ontwikkeling van innovaties.

Verschillende fasen onderzoek en ontwikkeling in R&D-projecten

Bij veel (Nederlandse) subsidieregelingen die betrekking hebben op innovatie worden de termen “industrieel onderzoek” en “experimentele ontwikkeling” gebruikt om een onderscheid aan te brengen in de uit te voeren activiteiten. Wat met deze termen bedoeld wordt en waarom het onderscheid wordt gemaakt is soms niet direct duidelijk. Deze korte toelichting kan hierin opheldering geven.

WBSO IT aanvragen

De WBSO (voluit Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een belangrijke fiscale stimuleringsregeling die ondernemingen de mogelijkheid biedt om te profiteren van lagere loonkosten voor innovatieve activiteiten. Ook een IT-project kan in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een nieuwe app, dienst of platform.

Subsidies voor innovatief MKB

Financiering kan lastig zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, zeker als het om bedrijven gaat die een lage omzet hebben, maar toch veel in R&D investeren. Banken zijn op zoek naar zekerheid en eisen vaak iets van een onderpand, wat startups over het algemeen niet kunnen bieden. Daarom wordt in de eerste jaren van een bedrijf over het algemeen naar Equity gekeken als belangrijkste bron van kapitaal.

WBSO controle RVO, wat nu?

Heeft u een aankondiging van een WBSO controle ontvangen van RVO? Geen paniek! Tijd om u goed voor te bereiden en uw WBSO-administratie goed op orde te hebben. Om hier succesvol doorheen te komen is het belangrijk te letten op de volgende zaken.

Het nieuwe EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2021-2027

De Europese Commissie heeft op 20 maart 2019 een voorlopig voorstel gepubliceerd voor het nieuwe kaderprogramma met een budget van zeker €100 miljard. Horizon Europe zal Horizon 2020 opvolgen, maar wordt vernieuwender en ambitieuzer. Twintig procent van onderzoek en innovatie wereldwijd is uit Europa afkomstig, alsmede een derde van alle hoogstaande academische publicaties.