De regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) als alternatief voor financiering

De regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is door het ministerie van EZK in het leven geroepen om de economie en werkgelegenheid van een bepaalde regio te stimuleren. De onderneming heeft publieke aandeelhouders, geen winstoogmerk en fungeert als neutrale speler in de regio om o.a. innovaties te bevorderen, samenwerkingsverbanden aan te jagen en ondersteuning te bieden bij internationalisering. De ROM’s kunnen met name interessant zijn voor innovatieve bedrijven die op zoek zijn naar financieringsmogelijkheden om (succesvolle) innovatietrajecten op te starten. In 2020 investeerden de ROM’s vanuit eigen investeringsfondsen gezamenlijk € 137,1 miljoen in 256 startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven. Investeringen worden o.a. gedaan in de vorm van achtergestelde leningen en/of het beschikbaar stellen van aandelenkapitaal.

ROM InWest

ROM InWest is actief in de provincie Noord-Holland en helpt ondernemers bij het versterken van de regionale en circulaire economie. De onderneming is een verbindende schakel tussen het ministerie van EZK en het regionaal economisch beleid en beschikt over een investeringsfonds van circa € 160 miljoen. Naast de energietransitie en circulaire economie focust ROM InWest zich op de thema’s Hightech, Lifesciences, Creatieve Industrie, Logistiek, Agrifood, Financiële dienstverlening en Water.

InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland en staat bekend als een actieve investeerder in snelgroeiende en innovatieve bedrijven in de regio. De onderneming beschikt over meerdere investeringsfondsen gericht op één of meerdere ontwikkelingsfases vanaf TRL3. Met het Energietransitiefonds van ruim €100 miljoen leveren ze een belangrijke bijdrage om de Rotterdamse regio sneller te verduurzamen en CO2-uitstoot te verminderen. Naast de energietransitie en circulaire economie focust InnovationQuarter zich ook op de thema’s Aerospace, Maritiem & Haven, High Tech, Digital Technology, Cybersecurity, Horticulture en Lifesciences.

Overige ROM’s in Nederland

Naast ROM InWest en InnovationQuarter zijn er in Nederland nog 7 andere ROM’s actief in een bepaalde regio en met specifieke focuspunten:

  • BOM actief in de provincie Brabant.
  • Horizon actief in de provincie Flevoland
  • Oost NL actief in de provincies Gelderland & Overijssel
  • LIOF actief in de provincie Limburg
  • NOM actief in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen
  • Impuls Zeeland actief in de provincie Zeeland
  • ROM Utrecht Region actief in de provincie Utrecht

Voordelen voor de innovatieve ondernemer

De ROM’s bieden investeringsmogelijkheden vanaf TRL3 (basisontwikkeling prototype) en hoger. Voor innovatieve ondernemers is het dus zeker de moeite waard om naast financiering door subsidies en private geldschieters, ook te onderzoeken of de ROM’s kunnen helpen bij het financieren van een innovatieproject. De financiële steun helpt uiteraard om een propositie sneller naar de markt te brengen. Ook bieden de ROM’s netwerkmogelijkheden om met andere ondernemers, kennisinstellingen en overheden in contact te komen en nieuwe marktkansen te ontdekken en benutten.

Ben je benieuwd of een innovatieproject in aanmerking komt voor een investering vanuit de ROM? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons. We denken graag mee over uw mogelijkheden.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies