De wereld van HBE's: wat is het, en hoe werkt het precies?

Er zijn verschillende manieren om de opwekking van duurzame energie te bevorderen. Zo kan er bijvoorbeeld subsidie worden aangevraagd voor de opwekking van hernieuwbare energie (SDE++) of voor investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties (EIA). Een andere manier om dit te bewerkstelligen is het instellen van een minimum aandeel geleverde duurzame energie, zoals binnen de vervoerssector op dit moment van toepassing is.

Energieleveranciers die brandstoffen leveren aan de vervoersector moeten voldoen aan een jaarminimum voor duurzaam opgewekte energie. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van het aantal Hernieuwbare brandstof eenheden (HBE) dat een energieleverancier bezit. Deze kun je verkrijgen door duurzaam geleverde energie te registreren in het Register Energie voor Vervoer (REV).

Dit blog geeft inzicht in hoe het systeem van HBE’s in elkaar zit, en waarop je als producent moet letten bij het aanvragen van subsidies.

Kom je er na het lezen van dit blog niet helemaal uit? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Wat zijn HBE's?

HBEs zijn verhandelbare eenheden die door energieleveranciers moeten worden gebruikt om te voldoen aan de Jaarverplichting Hernieuwbare Energie voor Vervoer. Deze jaarverplichting moet zorgen voor een groeiend aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van de vervoerssector. In 2030 moet dit aandeel minimaal 28% bedragen. HBE’s zijn dus een middel om aan te tonen dat leveranciers van brandstoffen daadwerkelijk voldoen aan deze jaarverplichting, waarbij 1 HBE is gelijk aan 1 GJ geleverde energie. De hoeveelheid geleverde hernieuwbare energie wordt geregistreerd in het Register Energie voor Vervoer (REV). Deze instantie geeft ook de HBE’s uit.

Hoe kunnen HBE's worden verkregen?

Het verkrijgen van HBE’s wordt ook wel inboeken genoemd. In sommige omstandigheden kan het zijn dat er voor het inboeken van 1 GJ geleverde hernieuwbare energie méér of minder dan 1 HBE wordt afgegeven. Denk hierbij aan het type biobrandstof, of de bestemming van de biobrandstoffen zoals de lucht- of zeevaart (1,2 en 0,8 HBE per ingeboekte GJ energie). Voor hernieuwbare elektriciteit worden per geleverde GJ zelfs 4 HBEs afgegeven.

De verkregen HBE’s kunnen worden verhandeld tussen de leveranciers om aan de jaarverplichting te voldoen. Ook zonder het leveren van hernieuwbare energie kan een leverancier dus aan de jaarverplichting voldoen van de Nederlandse Emissieautoriteit.

Welke brandstoffen dragen bij aan de jaarverplichting?

Er worden HBEs afgegeven voor het inboeken van geleverde brandstoffen in de vorm van biobrandstoffen, biogas, elektriciteit, waterstof en andere E-fuels (mits verkregen uit hernieuwbare bronnen). 

Om de levering van bepaalde soorten brandstoffen te stimuleren (en anderen te ontmoedigen) wordt er onderscheid gemaakt tussen vier verschillende typen HBE’s, afhankelijk van het type brandstof dat wordt ingeboekt: HBE Geavanceerd (afvalstromen en residuen), HBE Bijlage IXB (gebruikte oliën en vetten), HBE Conventioneel (landbouw- en energiegewassen) en HBE Overig (tussenteelt, productieresiduen, elektriciteit en hernieuwbare brandstof).

In de jaarverplichting zijn verschillende restricties opgenomen voor de individuele categorieën. Zo mag er niet meer dan een bepaald percentage HBE Bijlage XIB en HBE Conventioneel worden ingeboekt, en moet er een minimaal deel HBE Geavanceerd worden ingeboekt om aan de jaarverplichting te voldoen.

Garantie van Oorsprong

Biobrandstoffen moeten daarnaast duurzaam zijn, wat dient te worden aangetoond middels een erkend certificaat. In Nederland is het enige certificaat dat hiervoor wordt afgegeven een ‘Garantie van oorsprong’ (gvo). Deze worden uitgegeven door CertiQ of Vertogas, afhankelijk van de duurzaam opgewekte brandstof. 1 gvo is gelijk aan 1MWh geproduceerde energie.

Biogas en SDE++: waar moet je op letten?

Een van de biobrandstoffen waarvoor HBE’s kunnen worden verkregen is biogas. Naast het kunnen aantonen van de vereiste duurzaamheidsgraad door middel van een gvo, mag er geen SDE++ subsidie zijn ontvangen voor de productie van dit biogas.

Voor installaties voor de opwekking van duurzame energie is de regeling SDE++ relevant. Dit is een garantieregeling om de marktwaarde van de energieprijs te garanderen. Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies