DUMAVA-budget waarschijnlijk verruimd

14 maart 2024

Op maandag 3 juni 2024 gaat de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) weer open voor het indienen van aanvragen. Afgelopen jaren was er zo veel belangstelling voor de subsidieregeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed dat de geldpot al één dag na openen leeg was. Hoewel er voor de onlangs bekendgemaakte derde openstelling van de regeling € 237,5 miljoen gereserveerd is, zal het demissionaire kabinet eind april besluiten of er nog eens € 150 miljoen extra aan dit budget wordt toegevoegd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over DUMAVA? Neem contact met ons op.

Voor wie

U kunt DUMAVA aanvragen als u maatschappelijk vastgoed bezit in Nederland, zoals:

  • Een gebouw met een publieke functie dat in eigendom van een provincie, gemeente of waterschap;
  • Een gebouw in eigendom van onderwijsinstellingen in het primair-, voortgezet- of speciaal onderwijs, het middelbaar- of hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs;
  • Een gebouw in eigendom van zorginstellingen, ziekenhuizen of eerstelijns zorgaanbieders;
  • Een gebouw in eigendom van een cultureel algemeen nut beogende instelling (ANBI-status);
  • Een geregistreerd rijks-, provinciaal – of gemeentelijk monument, zijnde een gebouw met publieke functie dat geen woonhuis is;
  • Een gebouw met publieksfunctie in eigendom van kerkgenootschappen, stichtingen, verenigingen of coöperaties (bijvoorbeeld een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gebedshuis of gemeenschapscentrum).

 

Nieuw in 2024

Voor de komende openstelling worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd om de kans op het ontvangen van een subsidie te vergroten en om eigenaren van maatschappelijk vastgoed aan te moedigen grotere stappen te zetten in de verduurzaming van hun vastgoed. Zo wordt het maximale subsidiebedrag per aanvraag verlaagd naar € 1,5 miljoen. Daarnaast is 70% van het totale budget bestemd voor integrale renovaties, waarmee de kans op subsidieverlening voor deze trajecten aanzienlijk groter zal zijn dan bij de afgelopen aanvraagronde. Ook is de lijst met maatregelen aangepast waarbij het onder andere makkelijker is gemaakt om te investeren in energieopslag.

 

Webinar

Op 21 maart 2024 organiseert RVO een webinar voor geïnteresseerden in de DUMAVA-regeling. Aanmelden voor dit webinar kan hier.

zon

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.