De Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale verduurzamingsregeling voor ondernemingen die willen investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en/of duurzame energie. Bedrijven die willen verduurzamen komen mogelijk in aanmerking en profiteren daarbij van een hogere investeringsaftrek. Via de EIA kan een deel van de investering afgetrokken worden van de fiscale winst, bovenop de normale afschrijving.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van de Energie-investeringfsaftrek (EIA)?

De EIA is een fiscale regeling die ondernemingen stimuleert om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie.

Voor wie is de EIA?

Alle ondernemingen in Nederland die vennootschapsbelastingplichtig zijn kunnen de EIA aanvragen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Wat is het EIA-budget in 2024?

Het budget in 2024 is € 259 miljoen.

Hoeveel is het EIA fiscaal voordeel?

Via de EIA is het mogelijk om 40% van de investering af te trekken van de fiscale winst, wat een netto voordeel oplevert van circa 10% van de investering. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA zijn opgenomen in de Energielijst 2024 en ingedeeld in onder andere de volgende categorieën:

 • Bedrijfsgebouwen (bv. een energiezuinig ventilatiesysteem)
 • Processen (bv. een systeem voor benutting van afvalwarmte)
 • Transportmiddelen (bv. een energiezuinige scheepsmotor)
 • Duurzame energie (bv. een grondwarmtewisselaar)
 • Energiebalancering (bv. opslag van duurzaam geproduceerde warmte)
 • Energietransitie (bv. elektrische ovens)
 • Energieadvies, maatwerkadvies, CO2-emissiereductieplan en blowerdoortest (bv. EPA maatwerkadvies).

EIA-deadline 2024

Een aanvraagperiode loopt automatisch tot het einde van het kalenderjaar.

Belangrijke voorwaarden voor de EIA zijn:

 • U heeft een belastingplichtige onderneming;
 • Het bedrijfsmiddel waarin u investeert staat op de Energielijst 2024;
 • Als de investering niet specifiek omschreven is in de Energielijst, kan de investering wellicht gemeld worden onder een generieke code;
 • De investering voor het bedrijfsmiddel bedraagt minimaal € 2.500;
 • Per jaar is het maximale meldingsbedrag per onderneming € 136 miljoen;
 • Drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting moet de EIA-aanvraag ingediend zijn.

Voorbeeld berekening EIA opbrengst

Voor een investering in een transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie is het mogelijk om subsidie te krijgen via de EIA. Deze investering maakt de koelprocessen efficiënter en helpt bij het reduceren van uitgestoten broeikasgassen. De totale investering in dit voorbeeld bedraagt € 300.000.

De vennootschapsbelasting kan verschillen per bedrijf, in deze aanvraag is er gerekend met een vennootschapsbelasting van 25%.

EIA

investeringsbedrag x aftrekpercentage x vennootschapsbelasting

€ 300.000 x 40% x 25% = € 30.000 (netto voordeel)

Hulp nodig bij uw EIA-aanvraag?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven verder kan verduurzamen. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze verduurzaming te kunnen realiseren en de Energieinvesteringsaftrek is een van de regelingen die hier goed voor kan worden gebruikt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw EIA-aanvraag op de juiste manier vorm te geven. Wij begeleiden het EIA-subsidietraject voor u van A tot Z.

Stappen voor een EIA-aanvraag

Stap 1. Inventarisatie

Technische informatie ophalen om te bepalen of de investering voldoet aan de gestelde eisen op de EIA-lijst.

Stap 2. Analyse

Berekenen van de opbrengsten en het verwachte netto voordeel.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen in overleg met de klant de schriftelijke indiening van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking​

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.