EIC Accelerator eerste ronde 2021

De resultaten van de eerste ronde 2021 van de EIC Accelerator zijn bekend. Dit is een populaire Europese subsidieregeling voor innovatie waarbij de competitie groot is: alleen de beste projecten komen in aanmerking voor financiering. Om kans te maken in dit competitieve programma is het van belang om goed te analyseren wat voor projecten goed vallen bij de Europese Commissie. Hieronder worden enkele belangrijke bevindingen uit de ronde van juni 2021 beschreven.

Resultaat Nederland

In de figuur hieronder is te zien hoeveel bedrijven per land de EIC Accelerator toegekend hebben gekregen. Nederland heeft het heel goed gedaan en staat met 8 succesvolle aanvragen derde op de lijst. Alleen Frankrijk en Duitsland met respectievelijk 12 en 11 succesvolle aanvragen staan hoger in ranking. Zowel de Nederlandse overheid als het bedrijfsleven zet steeds meer in op innovatie en R&D. Deze stijgende trend zie je ook terug in het aandeel van Nederlandse innovatieprojecten die door de EIC Accelerator jury worden goedgekeurd.

Aantal succesvolle aanvragen per land

Verhoudingen tussen vakgebieden

Innovaties vanuit verschillende sectoren komen in aanmerking voor de EIC Accelerator. Dit open karakter is ook goed terug te zien in onderstaand figuur. Er zijn uiteindelijk 65 aanvragen goedgekeurd vanuit dertien verschillende vakgebieden, elk met haar eigen onderwerpen binnen dit vakgebied. Innovaties voor de gezondheidszorg doen het exceptioneel goed. Ongeveer een derde van de goedgekeurde aanvragen komt uit deze hoek. Deels is dit te danken aan een nieuwe categorie binnen de EIC Accelerator, de EIC Accelerator Challenges. Bij deze categorie komen onder andere innovaties in aanmerking die bijdragen aan het verhelpen van uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Maar ook in de Open variant van de EIC Accelerator komen de meeste goedgekeurde aanvragen vanuit de hoek van de gezondheidszorg.

Aantal aanvragen per vakgebied (Open + Challenges)

Samenstelling financiering

Via de EIC Accelerator regeling is het mogelijk om financiering te krijgen via subsidie (Grant), equity (aandelenkapitaal) of een combinatie van deze twee. ‘Full blended’ en ‘Grant first’ hebben zowel een subsidie als equity component. Hier is bij ‘Full blended’ het equity component direct beschikbaar en komt bij Grant first de equity in een later stadium. Een van de belangrijkste lessen die we kunnen trekken uit de data van deze ronde is dat aanvragen met zowel een subsidie als equity component een grotere kans op succes hebben dan alleen een grant of alleen equity. Van de goedgekeurde aanvragen heeft 86% beide financieringscomponenten.

Aandeel van verschillende finacieringstypes

Bij Balance hebben wij jarenlange ervaren met het succesvol aanvragen van Europese innovatie subsidies. Bent u geïnteresseerd in de EIC Accelerator of heeft u nog verdere vragen rondom dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies