Extra ronde SDE+ subsidie

Extra ronde SDE+ subsidie

In maart 2020 gaat de extra en tevens laatste SDE+ subsidieronde open in de huidige vorm.

Er komt een extra ronde aan als gevolg van de afgegeven negatieve transportindicaties van de netbeheerder. Ook zorgden niet afgegeven vergunningen als gevolg van de stikstofproblematiek ervoor dat minister Wiebes heeft aangekondigd na de najaarsronde van dit jaar, gesloten op 14 november, nog één keer in de huidige vorm subsidie te verstrekken. De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020.

Ongeacht de moverende redenen van minister Wiebes om een extra ronde open te stellen, kan iedereen in deze ronde voor hernieuwbare energie subsidie aanvragen. Dus ook als u onvoldoende tijd heeft gehad of u het beoogde systeem nog niet goed genoeg in beeld had, kunt u subsidie aanvragen in de extra ronde SDE+. Met name voor de categorie zon is deze ronde nog lucratief. Aangezien er in de opvolger van de SDE+, de SDE++, minder ruimte is voor energieopwekking door middel van zon.

Qua technieken en categorieën is de extra ronde in 2020 identiek aan de najaarsronde van 2019.

Budget en basisbedragen

Het budget van de extra ronde bedraagt in totaal 2 miljard.

De basisbedragen zijn veranderd naar gelang het beschikbare budget. Het budget is naar beneden bijgesteld en om zoveel mogelijk projecten van subsidie te kunnen voorzien zijn de basisbedragen, helaas, lager dan voorheen. De verwachting is dat dit in de nieuwe regeling, met name voor zon, niet veel positiever zal worden. Dit is dus bij uitstek het moment om nog gebruik te maken van deze regeling.

Wat kunnen wij betekenen?

Voor advies over uw business case, de juiste fase van indiening en een goed afgewogen basisbedrag kunt u ons hier bereiken. Samen stellen wij vast wat uw behoefte is waarna onze SDE-experts samen met u deze kans zullen benutten!