Het nieuwe EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2021-2027

De Europese Commissie heeft op 20 maart 2019 een voorlopig voorstel gepubliceerd voor het nieuwe kaderprogramma met een budget van zeker €100 miljard. Horizon Europe zal Horizon 2020 opvolgen, maar wordt vernieuwender en ambitieuzer. Twintig procent van onderzoek en innovatie wereldwijd is uit Europa afkomstig, alsmede een derde van alle hoogstaande academische publicaties. Maar er zijn gebieden waarin Europa nog wel een boost kan gebruiken, zoals in technologische innovatie, artificial intelligence en circulaire economie. Horizon Europe is op deze manier ontworpen dat het Europa’s concurrentiepositie op wereldschaal zal verstevigen en de positie van lidstaten onderling gelijker trekt op het gebied van onderzoek en innovatie.

Een aantal speerpunten:

Academische excellentie door het European Research Council (ERC), Marie Sklodowska-Curie en de Joint Research Centre (JRC).

Baanbrekende innovaties door het European Innovation Council (EIC), een nieuw initiatief dat nu al proefdraait, om op een snelle en efficiënte manier baanbrekende ideeën direct van het lab op de markt te kunnen brengen.

Een nieuwe generatie van Europese Partners om samenwerking te stimuleren tussen EU co-programma’s of co-fondsen met industriële, particuliere en financiële partners.

Drie zuilen, drie budgetten:

Drie zuilen, drie budgetten

Unieke kenmerken van Horizon Europe

Het fondsenmodel wordt gesimplificeerd, alsmede de opbouw van subsidies. Er wordt meer gebruik gemaakt van lumpsum giften en er zal meer verspreiding en exploitatie zijn van onderzoeksresultaten.

Samenwerking met andere EU-programma’s

Om snellere verspreiding van onderzoek en innovatieresultaten te stimuleren, werken Horizon Europe en het Euratom Research & Training Programma nauw samen met de volgende EU-programma’s:

  • EU Cohesion Policy
  • European Defence Fund
  • ITER: international fusie-energieproject
  • Digital Europe Programme
  • Connecting Europe Facility Digital
Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies