Innovation Fund open voor Small scale projects

11 april 2022

Binnen het Innovation Fund heeft de Europese Commissie een nieuwe oproep geopend voor Small scale projects. Vanuit het fonds is er een budget van € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor deze kleinschalige projecten. Onder de categorie Small scale projects vallen projecten met investeringen van tussen de € 2,5 miljoen en € 7,5 miljoen. De ondersteuning vanuit het Innovation Fund bedraagt maximaal 60% van de projectkosten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Innovation Fund? Neem dan contact met ons op.

Wat is het Innovation Fund?

De regeling richt zich op demonstraties van innovatieve koolstofarme technologieën. Het financiert doorbraaktechnologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofopvang, -gebruik en -opslag. In aanmerking komen zeer innovatieve technologieën, processen of producten die een groot potentieel hebben bij te kunnen dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kunnen verminderen.

Aanvragen

Het programma loopt van 2020 tot en met 2030 en zal naar verwachting € 10 miljard aan ondersteuning kunnen uitkeren. Het fonds wordt gefinancierd met de opbrengsten van het EU-emissiehandelssysteem. De aanvraagprocedure is opgedeeld in twee opeenvolgende fases: 1) de blijk van belangstelling en 2) de volledige aanvraag. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2022 en daarna worden deze beoordeeld volgens het tender principe. Aanvragen worden geselecteerd aan de hand van criteria op het gebied van doeltreffendheid, mate van innovatie, rijpheid van project, technisch en marktpotentieel voor brede toepassing en de doelmatigheid.

Wilt u meer te weten komen over het Innovation Fund. Neem dan contact met ons op.

Innovation Fund

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.