Kennisinstellingen en subsidies

Bij verschillende subsidieregelingen is een samenwerking met een kennisinstelling een pré of zelfs een vereiste. Door een samenwerking met een kennisinstelling krijgen bedrijven toegang tot de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kennis over state-of-the-art technologieën. Dit bevordert innovatie en helpt bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen. Voorbeelden van subsidieregelingen waarbij samenwerking met een kennisinstelling voordelen kan opleveren zijn EFRO-regelingen zoals Kansen voor West (KVW) en OPZuid, maar ook regelingen als Horizon Europe. Daarnaast zijn er subsidieregelingen waarbij een kennisinstelling kan worden ingeschakeld om een kennisvraag te beantwoorden voor bedrijven, zoals de MIT Kennisvoucher. In deze blog bespreken we de voordelen van een samenwerking met een kennisinstelling. 

Wat kwalificeert als kennisinstelling?

Er is een breed scala aan organisaties die als kennisinstelling kwalificeren. Het belangrijkste voorbeeld hiervan zijn openbare instellingen voor hoger onderwijs zoals universiteiten, hogescholen en academische ziekenhuizen. Ook onderzoeksinstellingen zonder winstoogmerk, zoals instituten die vallen onder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) of de stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek (NOW) kwalificeren als kennisinstelling. Verder worden onder andere publieke kennisorganisaties (PKOs), zoals het KNMI of RIVM, als kennisinstelling aangemerkt.  

Voordelen van samenwerken met een kennisinstelling

Subsidies stimuleren de uitwisseling van kennis en expertise tussen bedrijven en kennisinstellingen op meerdere manieren. Samenwerkingen tussen bedrijven en kennisinstellingen versnellen de toepassing van onderzoek in de praktijk en zorgen ervoor dat wetenschappelijke doorbraken sneller kunnen worden omgezet in commerciële successen. Door gebruik te maken van de expertise van kennisinstellingen kunnen bedrijven hiermee hun kennis verbreden en de concurrentiepositie versterken. Daarnaast kunnen samenwerkingen met kennisinstellingen helpen bij het adresseren van maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, gezondheidszorg of vergrijzing. Innovatieve oplossingen die voortkomen uit deze samenwerkingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en het oplossen van complexe maatschappelijke problemen. Ook bieden samenwerkingen met kennisinstellingen bedrijven de mogelijkheid om waardevolle netwerken op te bouwen met onderzoekers, academici en andere bedrijven in hun vakgebied. Zo ontstaan nieuwe kansen om impact te maken op de maatschappij en tegelijkertijd de ontwikkeling van innovaties te versnellen.  

Bedrijven die samenwerken met kennisinstellingen bij het aanvragen van subsidie komen bij sommige subsidieregelingen in aanmerking voor een hoger subsidiepercentage. Vanuit de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) wordt er namelijk meer ruimte gegeven voor subsidieverstrekkers en vertaalt dit zich in een hoger steunpercentage. Dit betekent concreet dat er aanspraak gemaakt kan worden op een hoger subsidiebedrag. 

Test- en kennisvouchers voor het MKB

Als midden- of kleinbedrijf (MKB) kan een samenwerking aangegaan worden met een kennisinstelling voor het beantwoorden van een kennisvraag. Hier zijn verschillende subsidieregelingen voor beschikbaar. Zo kan een kennisinstelling gevraagd worden onderzoek te doen naar de vernieuwing van een product, productieproces of dienst. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de MIT: Kennisvouchers regeling. Bij deze regeling kan een Mkb’er een voucher aanvragen voor een onderzoeksvraag tussen de € 5.000 en € 9.000, waarbij tussen de 40% en 70% van de kosten worden vergoed. Ook zijn er regelingen die kennisvouchers bieden met een focus op een bepaalde sector. Zo is er bijvoorbeeld de regeling Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie. Binnen deze regeling kan maximaal € 15.000 euro worden aangevraagd voor het beantwoorden van een kennisvraag. Hierbij wordt maximaal 50% van de totale kosten van het onderzoek gedekt. 

Hoe EIFFEL Projects kan helpen

Als subsidieadviseurs begrijpen wij de complexiteit van de verschillende samenwerkingsverbanden en bijbehorende staatssteunregels. Daarnaast kunnen we dankzij ons netwerk ondernemingen koppelen aan de juiste kennisinstelling(en). Benieuwd welke subsidies relevant kunnen zijn voor uw onderneming? Neem dan vandaag nog contact met ons op! 

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies