Meer aanvragen dan beschikbaar budget voor AanZET-subsidie

3 april 2024

Het succes van de subsidieregeling AanZET voor elektrische vrachtauto’s is overweldigend gebleken sinds de opening op 26 maart jongstleden. Het aantal aanvragen van ondernemers heeft het beschikbare budget nu al volledig uitgeput. Het blijkt dat de populariteit van de subsidieregeling AanZET voor elektrische vrachtauto’s groter is dan ooit. Het budget voor deze regeling is op de tweede dag, 27 maart, reeds met € 1,5 miljoen overtekend, wat betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over AanZET? Neem contact met ons op.

Om het budget toch eerlijk te verdelen, zal er een loting plaatsvinden voor aanvragers van 27 maart. Indien aanvragen van 26 en 27 maart (gedeeltelijk) worden afgewezen of ingetrokken, kan er weer budget vrijkomen. Als er meer dan € 1,5 miljoen aan budget vrijkomt, zal er ook worden geloot tussen de aanvragers van 28 maart. De uitslag van de loting zal per e-mail worden bekendgemaakt op vrijdag 12 april om 9:00 uur aan alle aanvragers van 27 maart en 28 maart. Voor aanvragen die op of na 29 maart zijn ingediend geldt dat er nog steeds ruimte is, maar de kans op toekenning van subsidie is erg klein, gezien het reeds aangevraagde bedrag van € 7,1 miljoen op 28 maart.

Daarnaast waren er al belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor de AanZET-regeling en de subsidiebedragen voor 2024. Zo kan een onderneming per werkdag slechts één subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van één emissieloze vrachtwagen. De termijn om het vaststellingsverzoek in te dienen is verlengd van 12 naar 15 maanden, met een mogelijke uitstel van 9 maanden voor het indienen van het vaststellingsverzoek.

Meer informatie over de subsidiebedragen en percentages voor 2024 is beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

AanZET Desktop 1920x800

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.