Minister Jetten presenteert SDE++-resultaten 2023

20 juni 2024

DEN HAAG – Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de SDE++-openstellingsronde 2023.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de SDE++? Vul de SDEtool in of neem direct contact met ons op.

Resultaten SDE++-openstelling 2023

Van 5 september 2023 tot en met 5 oktober 2023 vond de SDE++-openstellingsronde plaats met een beschikbaar budget van € 8 miljard. Alle aanvragen zijn beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en er zijn 1601 projecten goedgekeurd. Het volledige budget van € 8 miljard is beschikt, hoewel de werkelijke uitgaven naar verwachting lager zullen zijn vanwege variërende marktprijzen voor energie en CO2 en de daadwerkelijke projectrealisatie.

Er werden in totaal 1970 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van circa € 16,3 miljard. Opmerkelijk is dat circa de helft van dit budget niet werd toegekend, met 45% van de niet toegekende aanvragen teruggetrokken door producenten. De overige 55% voldeed niet aan de indieningsvereisten, waaronder ontbrekende vergunningen. Slechts een klein percentage werd afgewezen wegens budgetuitputting.

Verdeling over de domeinen

In het domein (hernieuwbare) elektriciteit werden de meeste beschikkingen afgegeven, waarbij de categorie zon-PV op dak het grootst was met 1093 beschikkingen. Echter, het grootste deel van het toegekende budget, ongeveer € 2 miljard, is gereserveerd voor CO2-afvang en -opslag.

De SDE++-regeling introduceerde in 2023 “hekjes” om budget te reserveren voor technieken met hogere subsidie-intensiteit. Voor de domeinen Lagetemperatuurwarmte, Hogetemperatuurwarmte en Moleculen werd elk een bedrag van € 750 miljoen gereserveerd. Deze budgetten zijn volledig beschikt, wat wijst op voldoende concurrentie en vereiste toekenningen binnen deze domeinen.

In het domein Moleculen ging het grootste deel van het budget naar biomassavergisting, met een totaal van circa € 1,4 miljard. Ook voor geavanceerde hernieuwbare brandstoffen werd relatief veel budget beschikt, namelijk € 508 miljoen. In het domein Lagetemperatuurwarmte werd het meeste budget toegewezen aan geothermie-categorieën, met ongeveer € 1,4 miljard aan beschikkingen. Bij Hogetemperatuurwarmte waren de meeste beschikkingen voor elektroboilers, goed voor een totaal van € 785 miljoen.

Minister Jetten benadrukt het belang van technieken die ondanks hogere kosten nu, op de lange termijn essentieel zijn voor de energietransitie. De strategie van het reserveren van specifieke budgetten (“hekjes”) zorgde ervoor dat dergelijke technologieën voldoende gefinancierd werden.

De werkelijke uitgaven en de voortgang van de projecten zullen afhankelijk zijn van externe factoren zoals de marktprijzen en de daadwerkelijke energieproductie of CO2-reductie die gerealiseerd wordt. Hiermee blijft de focus op zowel de korte termijn financiering als de lange termijn doelstellingen binnen de energietransitie behouden.

zon

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.