Twee nieuwe openstellingen Just Transition Fund (JTF) Rijnmond per 15 april 2024

4 maart 2024

Per 15 april 2024 introduceert het Just Transition Fund (JTF) Rijnmond twee veelbelovende openstellingen, waarmee innovatieve projecten worden gesteund in de transitie naar een klimaatneutraal Europa. De regio Groot-Rijnmond krijgt hiermee de kans om nieuwe duurzame initiatieven te ontwikkelen en te implementeren.  

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze regeling? Neem contact met ons op.

Over JTF Rijnmond

Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds dat een cruciale rol speelt in de overgang naar een klimaatneutraal Europa. In het streven naar rechtvaardige en gelijkwaardige ondersteuning van regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen, wordt in Groot-Rijnmond een bedrag van ruim € 60 miljoen beschikbaar gesteld. Dit nationale programma wordt regionaal uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), provincies en gemeenten. 

Vernieuwen en versterken van de regionale economie

JTF Rijnmond richt zich op het stimuleren van nieuwe, duurzame en/of circulaire industriële ketens om de regionale economie te versterken. Hierbij ligt de focus op het versnellen van de transitie door middel van investeringen in technologie, systemen en infrastructuur. Zo kan de decarbonisatie van bestaande industriële ketens versneld worden, waarmee de overgang naar duurzame energie wordt bevorderd. Het programma besteedt aandacht aan het ondersteunen en opleiden van lokale arbeidskrachten, zodat zij een actieve rol kunnen spelen in de nieuwe, duurzame economie van de toekomst. 

Streven naar Duurzame Innovatie en Sociaal Leiderschap in de Europese Energietransitie

JTF Rijnmond zet zich in om een harmonieuze balans te creëren tussen de sociale, economische en milieueffecten van de energietransitie. De lancering van de nieuwe openstellingen biedt een concrete mogelijkheid voor de regio Groot-Rijnmond om te excelleren in duurzame innovatie en een leidende rol te vervullen in de Europese klimaatdoelstellingen. Meer weten? Neem vooral contact op met een van onze adviseurs.

Header MOOI

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.