Nieuws

Lees hier het laatste nieuws op het gebied van subsidies. In onze blogs kunt u meer lezen over de subsidieontwikkelingen op het gebied duurzaamheid, technologie en innovatie. 

SDE++ 2023 gepubliceerd: €8 miljard beschikbaar voor duurzame energieproductie en klimaattransitie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de details voor de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2023-ronde bekendgemaakt. Met een beschikbaar budget van €8 miljard stimuleert de SDE++ de productie van hernieuwbare energie en de vermindering van broeikasgasemissies. Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 september tot en met 5 oktober.

Lees verder

Kabinet evalueert Energie-investeringsaftrek (EIA) en plant veranderingen

Het kabinet heeft gereageerd op de evaluatie van de Energie-investeringsaftrek (EIA) over de periode 2017 tot en met 2021. Uit het rapport blijkt dat meer dan 95.000 aanvragen zijn ingediend door 45.000 belastingplichtigen, wat heeft geleid tot bijna € 6 miljard aan energiebesparende investeringen. Het fiscale voordeel voor bedrijven bedroeg gemiddeld ongeveer € 142 miljoen per jaar, met een totaal van ongeveer € 712 miljoen.

Lees verder

Aanzienlijke stijging van investeringen in EIA items in 2022

In 2022 hebben Nederlandse bedrijven een indrukwekkende € 3,5 miljard geïnvesteerd in energie-efficiënte technieken en duurzame energie, mede gestimuleerd door de fiscale voordelen van de Energie-investeringsaftrek (EIA)-regeling. Deze prestatie vertegenwoordigt een stijging van 61% ten opzichte van 2021, waarbij bijna 18.000 ondernemers uit diverse sectoren een bijdrage hebben geleverd aan deze aanzienlijke investeringsstijging.

Lees verder
Nieuws subsidieregelingen

Verlenging van Subsidieregeling Praktijkleren Gepland na Positieve Evaluatie

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft plannen aangekondigd om de Subsidieregeling Praktijkleren na 2023 met vijf jaar te verlengen. Dit volgt na de positieve evaluatie van de regeling over de periode 2019-2022. Er is een stijging te zien in het aantal aangevraagde subsidies, vooral vanwege de groeiende bekendheid van de regeling en toenemende interesse van werkgevers in praktijkleerplaatsen.

Lees verder

Nieuwe LIFE Clean Energy Transition Call geopend

Het Programma voor het Milieu en Klimaatactie (LIFE) heeft de nieuwe call ‘LIFE Clean Energy Transition’ (LIFE-2023-CET) geopend. Deze call, waarvoor in totaal € 99 miljoen subsidie beschikbaar is, is bedoeld om de overgang naar een energie-efficiënte, hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en veerkrachtige economie te faciliteren.

Lees verder

SDE++ openstelling dit jaar uitgesteld tot september 2023

Het ministerie van Klimaat en Energie heeft laten weten dat de openstellingsronde 2023 voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) wordt uitgesteld tot september dit jaar. Dit besluit is genomen omdat het kabinet nog geen goedkeuring heeft ontvangen van de Europese Commissie voor de reservering van budget voor minder rendabele technieken. De nieuwe aanvraagronde van de SDE++ zal worden voorzien van zogenaamde ‘hekjes’ in het budget, om ervoor te zorgen dat subsidieaanvragen met minder rendabele technieken meer kans maken op subsidie.

Lees verder
Nieuws subsidieregelingen

De regeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RDAARD23) vanaf 1 mei open

De regeling Risico’s dekken voor aardwarmte zal vanaf 1 mei 2023 opengesteld worden voor aanvragen. De regeling heeft tot doel de winning van aardwarmte in Nederland te stimuleren en richt zich op het afdekken van het geologisch risico dat gepaard gaat met het boren van putten voor de winning van aardwarmte. De regeling is bedoeld voor Nederlandse partijen die betrokken zijn bij aardwarmteprojecten of diep aardwarmteprojecten.

Lees verder

SDE++ 2023: €8 miljard beschikbaar vanaf 6 juni

Afgelopen vrijdag heeft de Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, de kamer op de hoogte gebracht over de plannen voor de SDE++ in 2023. In totaal wordt er €8 miljard beschikbaar gemaakt gesteld voor het kosteneffectief realiseren van 55% CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De regeling is open vanaf 6 juni t/m 6 juli 2023.

Lees verder
Nieuws subsidieregelingen

DHI in 2023 is verruimd

In 2023 blijft de DHI-regeling bestaan en worden de drie modules gehandhaafd. In het kort, gaat het om een subsidie voor Nederlandse ondernemingen gericht op internationale groei in zowel ontwikkelde als opkomende markten.

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang ieder kwartaal een update.