Nog drie jaar Praktijkleren

Praktijkleren

Gelukkig is er in december bepaald dat ook voor de komende drie school/studie jaren budget zal vrij komen en er weer aanvragen kunnen worden ingediend. Op basis van de regeling kunnen werkgevers een bijdrage aanvragen voor de kosten van begeleiding van leerlingen/studenten bij opleidingen van verschillende niveaus (van vmbo tot universitair).

Het is algemeen bekend dat het van groot belang is dat werknemers zich blijven ontwikkelen en kennis en ervaring blijven opdoen (Leven Lang Leren). De Subsidieregeling Praktijkleren maakt de drempel voor deelname aan de scholing iets lager door een bijdrage van maximaal € 2.700 per school/studiejaar per leerling. Het budget van de regeling is verdeeld over 4 groepen opleidingen (vmbo/voortgezet speciaal onderwijs/praktijkonderwijs, mbo, hbo en promovendi/technologisch ontwerper in opleiding).  Bij de lagere opleidingen staat met name het belang van de scholieren voorop. Het gaat om praktijkgerichte opleidingen en vaak om jongeren die moeite hebben bij het vinden van aansluiting op de arbeidsmarkt. Uit de evaluatie van de eerste uitvoeringsjaren van de regeling is gebleken dat na afronding van de opleiding er een grotere kans is op betaald werk.

Bij het hogere opleidingsniveau is een doel te zorgen voor behoud van kennis met name in sectoren waar een tekort dreigt aan goed opgeleide werknemers. Daarom staat dit deel van de regeling alleen open voor bepaalde sectoren (landbouw, techniek en sinds het studiejaar 2018-2019 ook de zorgsector). Het grootste deel van het budget (96 %) is bestemd voor de mbo-opleidingen (beroepsbegeleidende leerweg, BBL). De laatste twee jaren werd voor zoveel scholingstrajecten subsidie aangevraagd dat niet het maximumbedrag van € 2.700 kon worden uitbetaald. Bij overschrijding van het budget is namelijk bepaald dat alle aanvragers een iets lager bedrag krijgen uitbetaald. Dit jaar is het budget voor het mbo-gedeelte van de regeling weer iets hoger, maar dit zal waarschijnlijk niet voldoende zijn voor de toename van het aantal aanvragen. Laat dit geen reden zijn om de subsidie niet aan te vragen!

Het aanvragen van de subsidie is niet complex zolang het gaat om enkele scholingsprojecten. De voorwaarden en criteria per opleidingsniveau zijn duidelijk omschreven. Bij aanvang van de opleiding kan gecontroleerd worden of de opleiding voldoet en of de werkgever in aanmerking komt voor de subsidie. Vervolgens moet aan enkele administratieve vereisten voldaan worden om aanspraak te kunnen maken op de subsidie. Dit betreft o.a. een aanwezigheidsregistratie van de scholier en bewijsstukken van de begeleiding door de werkgever. Als hier gedurende het schooljaar op wordt gelet zal de aanvraag na afloop van het schooljaar (in september) zonder problemen ingediend kunnen worden. De goedkeuring volgt altijd in december. Zodra het aantal scholingsprojecten echter groter wordt is het lastiger om de aanvraag voor te bereiden. Balance heeft hier ervaring mee en kan dit deel van de aanvraag goed begeleiden.

Het nieuwe scholingsjaar is net begonnen. Laat deze subsidiemogelijkheid niet onbenut.  Als werkgever krijgt u voor de begeleiding van werknemers een bijdrage in de kosten en goed gemotiveerde medewerkers. Neem bij twijfel over de opleiding of de administratieve verplichtingen contact met ons op, wij kunnen u zeker helpen.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies