Randstad Circulair

Op een idealelocatie aan de Merwede met aan- en afvoermogelijkheden over weg en water wordt een nieuwe puinbreekinstallatie gebouwd. Deze puinbreker werkt op basis van een nieuwe technologie waarmee voor de bouwsector een belangrijke grondstof wordt teruggewonnen uit oud beton en de CO2-emissie fors wordt verlaagd. Balance heeft voor het bedrijf Randstad Circulair B.V. de subsidieaanvraag begeleid voor de Subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI). Met financiering vanuit VEKI voor een bedrag van meer dan een miljoen euro kan in 2024 de productie starten.​

VEKI Subsidie

De aanleiding voor het investeringsproject is een milieuprobleem: bij de bouw wordt wereldwijd heel veel beton gebruikt. De productie van cement (één van de onderdelen van beton) gaat gepaard met een zeer grote CO2-emissie. Er vindt daarom al enige jaren onderzoek plaats naar alternatieven voor cement in beton.

Een van de gevonden oplossingen is het hergebruik van betonafval. Door een speciaal breekproces wordt betonafval zodanig gescheiden dat alle fracties hergebruikt kunnen worden. Een van die fracties is cement dat nog niet geactiveerd is en opnieuw als grondstof voor beton gebruikt kan worden. Randstad Circulair heeft samen met andere sloop- en recyclingbedrijven een demonstratieproject uitgevoerd met een prototype van de breekinstallatie. Deze demonstratie is in 2021 succesvol afgerond. De conclusie is dat het betonafval volledig hergebruikt kan worden. Het  teruggewonnen cementsteen kan als grondstof voor beton worden gebruikt. Cement kan voor 20% vervangen worden en zo ontstaat er een aanzienlijke CO2-emissie reductie. Randstad Circulair is de eerste die op basis van dit demonstratieproject de investering in het innovatieve breekproces daadwerkelijk gaat realiseren.

Voorwaarden voor de VEKI

De VEKI is bedoeld voor ondernemingen in de industrie die willen investeren in CO2-besparende maatregelen. De techniek moet bewezen zijn en dit moet aangetoond worden met andere investeringsprojecten in Nederland. Het moet gaan om investeringskosten waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar. Dit maakt het financieel risicovolle projecten. Omdat bij de VEKI ook de eis wordt gesteld dat de financiering van het eigen aandeel in de investering geregeld is en onderbouwd kan worden is het voor MKB ondernemingen geen eenvoudige aanvraag. Balance heeft samen met de investeerder dit aanvraagproces tot een goed einde gebracht.

Ervaringen vanuit het project

Cees-Wim van Noordenne (mede-eigenaar Randstad Circulair B.V.):

“Balance heeft ons zeer kundig en flexibel begeleid in dit traject. Toen één van de initiatiefnemers wegviel hebben wij gezamenlijk oplossingen gevonden waarmee het project en de subsidie-aanvraag toch doorgang konden vinden!”

Wat kunnen wij voor u betekenen?