VanderSat

VanderSat is een toonaangevende wereldwijde leverancier van commerciële satelliet gerelateerde data en diensten op basis van microgolf-observaties, waaronder bodemvocht, temperatuur en vegetatie. De missie is met de beste producten de wereldwijde voedsel- en watercrisis oplossen. Tot de klanten van VanderSat behoren vooraanstaande partijen in agri en herverzekering.

Waar wij VanderSat mee konden helpen

Balance heeft VanderSat begeleid bij het verkrijgen van financiering om het product van de ontwikkelfase naar de markt te brengen. Toen Balance hiermee begon zat het bedrijf nog in de start-up fase. Samen is gekeken naar de beste subsidiemogelijkheden voor het project.

Subsidie tussen ontwikkeling en introductie

Balance kwam uit bij een subsidie vanuit het Europese Horizon 2020 programma. Een programmadeel, genaamd SME instrument, is specifiek in het leven geroepen om mkb bedrijven te helpen om de zogenaamde Valley of Death(de periode tussen ontwikkeling en succesvolle marktintroductie) te overbruggen. Door een toegekende phase 1 grant van €50.000 heeft VanderSat, in samenwerking met Balance, het business plan verder uitgewerkt en zijn de voorbereidingen getroffen voor een phase 2 grant. Met deze Phase 2 grant is, middels een ondersteuning vanuit de Europese Unie met 70% van de subsidiabele kosten (ongeveer 1,35 Miljoen subsidie), de werking van het product aangetoond in twee verschillende demonstraties: een pilot binnen de AgriFood sector en een pilot binnen de herverzekeringsbranche. Recentelijk is dit project met succes afgerond. Met de resultaten van dit project hebben honderdduizenden boeren en conglomeraten wereldwijd toegang tot accurate data over het in de bodem aanwezige vocht, waarmee zij in staat zijn ‘agricultural inputs’ als water, mest en gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren en de opbrengst van gewassen per hectare te laten toenemen tot wel 15%.

Balance heeft VanderSat begeleid bij het verkrijgen van financiering om het product van de ontwikkelfase naar de markt te brengen. Toen Balance hiermee begon zat het bedrijf nog in de start-up fase. Samen is gekeken naar de beste subsidiemogelijkheden voor het project.

Ervaringen vanuit het project

Hoe is het verlopen?

Mogelijkheden en beperkingen van subsidies

Space Technology naar een hoger niveau

Wat kunnen wij voor u betekenen?