Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET)

14 april 2022

 

 

Naar verwachting zal op korte termijn de AanZET regeling, de aanschafregeling voor batterij-elektrische en waterstof-elektrische vrachtwagens, worden gepubliceerd. Inmiddels is er al het één en ander bekend geworden over de contouren van de nieuwe regeling.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Innovation Fund? Neem dan contact met ons op.

AanZET voor batterij-elektrische en waterstof-elektrische vrachtwagens (N2 & N3)

Wat is er nieuw ten opzichte van de eerdere internetconsultatie? In het voorstel van de nieuwe regeling is een extra categorie toegevoegd voor zwaardere N3 bakwagens (>18.000kg). Daarmee wordt het verschil in subsidiering tussen zware bakwagens uit deze categorie en losse trekkers teruggebracht. Alle batterij-elektrische en waterstof-elektrische vrachtwagens categorie N2 en N3 kwalificeren. Er zijn niet langer codes uitgezonderd.

Niet-onherroepelijke overeenkomst bij het aanvragen van AanZET

In het eerdere voorstel voor de regeling was er daarnaast nog sprake van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen op basis van een offerte. Deze mogelijkheid komt te vervallen. Een aanvraag dient te worden ingediend op basis van een niet-onherroepelijke overeenkomst tussen de toekomstig juridisch eigenaar en de leverancier. Om te komen tot deze niet-onherroepelijkheid dient er een clausule in de overeenkomst te worden opgenomen die de overeenkomst pas definitief maakt na datum van indiening van de aanvraag. Een dergelijke clausule kan op meerdere manieren worden opgesteld om tot een inwerkingtreding na datum van indiening van de aanvraag te komen.

Reden voor de vereiste overeenkomst is dat het voorschot dat u ontvangt na de positieve beschikking in het voorstel is verhoogd naar 90% van het subsidiebedrag waarop u volgens de overeenkomst recht heeft. Dit subsidiebedrag wordt berekend over de aanschafprijs van de truck inclusief alle af-fabriek opties.

Openstelling AanZET

Over de openstelling van de regeling zijn al diverse berichten verschenen. Feit is echter dat een definitieve datum nog niet bekend is, maar dat men streeft naar openstelling in mei. De verwachting vanuit de markt is dat de animo groter zal zijn dan het beschikbare budget. Des te meer reden om, als u voornemens bent vrachtwagens uit de regeling aan te schaffen, tijdig te starten met de voorbereidingen voor de aanvraag.

Mocht u interesse hebben in de details van de regeling of begeleiding bij het aanvraag- en vaststellingsproces, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. 

Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET)

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.