Regelingen voor innovatieve ondernemers

Er zijn allerlei nationale en internationale regelingen die ondernemingen stimuleren om te innoveren. Deze regelingen zijn er in diverse vormen: van subsidies en fiscale voordelen tot aan leningen en andere niet-financiële stimuli zoals het openstellen van netwerken en coaching. Sommige regelingen zijn erg algemeen, zoals de WBSO, en andere juist erg specifiek, denk bijvoorbeeld aan DEI+. Door de hoeveelheid regelingen in combinatie met de voorwaarden die eraan verbonden zijn, kan het lastig zijn om de juiste regeling te vinden. Als startpunt hebben we enkele ‘populaire’ regelingen op een rij gezet.

Fiscale regelingen

WBSO

Allereerst de WBSO, oftewel de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. De WBSO heeft als doel het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) – de Nederlandse vertaling van Research and Development (R&D) – in het bedrijfsleven. De WBSO is een korting op de af te dragen loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen en bijgevolg geen subsidie maar een fiscaal voordeel. Alle Nederlandse bedrijven die S&O uitvoeren, komen – onder voorwaarden – in aanmerking voor de WBSO. Niet alleen startups en mkb’ers maar ook multinationals en zzp’ers. Onder S&O-activiteiten valt het ontwikkelen van producten (of onderdelen daarvan), productieprocessen (of onderdelen daarvan) en programmatuur. Ook technisch-wetenschappelijk onderzoek komt in aanmerking voor de WBSO. Benieuwd hoeveel voordeel u met de WBSO kunt behalen? Volg deze link voor een voorlopige berekening.

Innovatiebox

De Innovatiebox is net als de WBSO een fiscaal voordeel. De Belastingdienst wil met deze regeling innovatie fiscaal aantrekkelijk maken voor ondernemers door middel van een korting op de af te dragen vennootschapsbelasting. Het voordeel is fors. Ondernemers kunnen met deze regeling alle winsten uit innovatieve activiteiten belasten tegen 9% in plaats van de gebruikelijke 25% vennootschapsbelasting. Dit komt neer op een voordeel van 64%! Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen ondernemers een bewijs van “immateriële activa” over te kunnen leggen. Een octrooi is zo’n bewijs maar een WBSO-beschikking is de snellere route.

Kredieten

Vroegefasefinanciering

Ook zijn er risicodragende kredieten, zoals Vroegefasefinanciering. Dit is een krediet bestemd voor innovatieve starters en mkb-ondernemingen om te onderzoeken of hun idee kans van slagen heeft op de markt. Deze regeling is bedoeld om te voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelfase blijven hangen. Per project kan het krediet oplopen tot maximaal €350.000.

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een ander voorbeeld van een risicodragend krediet en is bedoeld voor disruptieve innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het krediet kan oplopen tot €10 miljoen en biedt hierdoor veel financiële ruimte voor innovatieve ondernemers. De hoogte van het krediet is onder andere afhankelijk van de omvang van de onderneming en een eventuele samenwerking met een andere partij. Het belangrijkste is dat de innovatie baanbrekend moet zijn.

Welk substantieel probleem ervaren de klanten van uw startup daadwerkelijk en hoe hoog is de nood? Het antwoord op die vraag moet vanaf het begin glashelder zijn.

Als dit onderdeel van de aanvraag niet goed is uitgewerkt zal de lezer al snel afhaken en is de kans op een goede beoordeling verkeken.

Subsidies

Horizon Europe – EIC Accelerator

De EIC-accelerator is een belangrijke Europese subsidieregeling en heeft als doel het Europese mkb te ondersteunen in het ontwikkelen en opschalen van baanbrekende innovaties. De EIC-accelerator biedt financiële ondersteuning vanaf €500.000 tot €17,5 miljoen voor disruptieve producten, diensten en bedrijfsmodellen. De financiering kan bestaan uit enkel een subsidie of een combinatie van een subsidie en een investering. De subsidie kan maximaal oplopen tot €2,5 miljoen en de investering tot maximaal €15 miljoen. Om in aanmerking te kunnen komen, dient de innovatie echt vernieuwend te zijn. Voor welk bedrag ondernemers in aanmerking komen, is onder andere afhankelijk van het Technology Readiness Level (TRL).

Interreg

Een andere Europese subsidie is Interreg. Deze subsidie is bedoeld om interregionale samenwerking te bevorderen en economische verschillen tussen lidstaten en regio’s te verkleinen. Het is een interessante regeling voor Europese ondernemers die samenwerken in projecten die bijdragen aan een slimmer, groener, socialer en beter verbonden Europa. Het budget voor 2021-2027 bedraagt €8 miljard en wordt verdeeld over vier vormen van samenwerking; er moet dan ook sprake zijn van samenwerking om in aanmerking te komen voor Interreg. Voor grensoverschrijdende samenwerking, Interreg A, is het grootste deel van het budget gereserveerd, namelijk 72,2%.

Eurostars

Daarnaast kent Europa ook Eurostars. Dit is een Europese subsidie specifiek bedoeld voor hightech mkb-ondernemingen die grensoverschrijdend samenwerken in R&D-projecten. Het doel van de subsidie is om mkb’ers sneller te laten groeien door marktgerichte technologische ontwikkelingen te versnellen en de time-to-market te verkorten. Allerlei innovaties komen in aanmerking, er zijn namelijk geen vooropgezette thema’s waar projecten binnen moeten vallen. Daarentegen is het wel vereist dat de innovatie binnen twee jaar op de markt komt na afronding van het project, dient het om een hoogwaardige technologie te gaan en moet ten minste 50% van het werk gedaan worden door mkb-ondernemingen. Ondernemers die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen maximaal €500.000 subsidie krijgen.

MIT

Er zijn ook nationale regelingen die innovatieve ondernemers ondersteunen. Een voorbeeld is de regeling Mkb-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) en heeft als doel Mkb-ondernemingen beter aan te laten sluiten bij innovatieactiviteiten binnen negen topsectoren. Voorbeelden van topsectoren zijn: energie, health Holland en logistiek. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt met de MIT onder andere subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken of kennisvouchers om advies in te winnen bij experts. Met MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, een specifieke subsidie binnen MIT, is er zelfs tot maximaal €350.000 beschikbaar voor samenwerkingsprojecten.

Deze nationale en internationale regelingen zijn slechts een korte introductie van een deel van de innovatieregelingen. Er zijn meer regelingen waar innovatieve ondernemers gebruik van kunnen maken; denk bijvoorbeeld aan LIFE, een veel specifiekere regeling, of Kansen voor West III, een meer regionale innovatieregeling. Benieuwd welke subsidies relevant kunnen zijn voor uw onderneming? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies