SDE++ 2023: €8 miljard beschikbaar vanaf 6 juni

 22 februari 2023

Afgelopen vrijdag heeft de Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, de kamer op de hoogte gebracht over de plannen voor de SDE++ in 2023. In totaal wordt er €8 miljard beschikbaar gesteld voor het kosteneffectief realiseren van 55% CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De regeling is open vanaf 6 juni t/m 6 juli 2023.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze subsidie? Neem contact met ons op.

SDE++ 2023: Budget en data

Het budget van €8 miljard is lager dan het budget van 2022. In dat jaar werd overgebleven budget uit eerdere jaren ingezet om zo te komen tot €13 miljard. Het is wel weer hoger dan het budget uit 2021: in dat jaar was er €5 miljard beschikbaar. Of de €8 miljard die dit jaar beschikbaar wordt gesteld ook daadwerkelijk wordt uitgegeven is maar de vraag, de verwachting van Minister Jetten is dat in totaal €4,45 miljard daadwerkelijk gespendeerd zal worden.

De openstelling vindt net zoals vorig jaar plaats in vijf indienfases, waarbij meer subsidie verkregen kan worden dan in een latere fase.

Fase

Subsidie-intensiteit

Openstelling

Fase 1

€ 90/ton CO2

6 juni 09:00 uur t/m 12 juni 17:00 uur

Fase 2

€ 180/ton CO2

12 juni 17:00 uur t/m 19 juni 17:00 uur

Fase 3

€ 240/ton CO2

19 juni 17:00 uur t/m 26 juni 17:00 uur

Fase 4

€ 300/ton CO2

26 juni 17:00 uur t/m 3 juli 17:00 uur

Fase 5

€ 400/ton CO2

3 juli 17:00 uur t/m 6 juli 17:00 uur

SDE++ 2023: Hekjes

Nieuw in 2023 is de introductie van zogenaamde hekjes. Hiermee wordt er budget vrijgehouden binnen bepaalde domeinen die minder rendabel zijn op korte termijn, maar op lange termijn een belangrijke rol kunnen vervullen in de energietransitie. Het gaat om de domeinen Lagetemperatuurwarmte, Hogetemperatuurwarmte en Moleculen. Voor ieder van deze drie domeinen wordt een budget van € 750 miljoen gereserveerd. Om deze projecten ruimte te bieden wordt de subsidie-intensiteit in deze domeinen verhoogd van € 300 per ton CO2 naar € 400 per ton CO2.

SDE++ 2023: Wijzigingen categorieën

De categorieën blijven voor de SDE++ in 2023 grotendeels hetzelfde, zo kan er subsidie worden aangevraagd voor zon-PV, wind, waterkracht, osmose, biomassa-vergisting, -verbranding en -vergisting, vergassing, zonthermie, PVT, slibvergisting, compostering, geothermie, aquathermie, daglichtkas, elektrische boilers, warmtepompen, restwarmte, waterstof, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, CCS en CCU. De lucht-water-warmtepomp is als nieuwe categorie toegevoegd, welke o.a. in de glastuinbouw ingezet kan worden.

De categorie hybride glasovens wordt niet opnieuw opengesteld omdat de Europese Commissie hier geen goedkeuring voor heeft gegeven. Vanuit de Commissie wordt bij elektrificatie vooral waarde gehecht aan de inzet van duurzaam opgewekte energie, iets wat bij deze categorie onvoldoende onderbouwd kon worden.

zon

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.