Subsidie Verduurzaming bij Verenigingen van Eigenaren (SVVE): oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur

Overweegt u als Verenigingen van Eigenaren (VvE) de aanleg van laadpalen? Vanaf 1 januari 2024 kunnen VvE’s profiteren van twee nieuwe subsidieregelingen onder de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaren (SVVE). Deze regelingen zijn bedoeld om de transitie naar elektrisch rijden te ondersteunen door middel van oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur. VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties die beschikken over eigen parkeergelegenheid komen voor deze regeling in aanmerking. Beheerverenigingen van parkeerterreinen niet.

Oplaadpuntenadvies

Een deskundig adviseur kan een oplaadpuntenadvies geven. Dit advies helpt VvE’s bij het toekomstbestendig realiseren van oplaadpunten op hun parkeergelegenheid. Het advies omvat een inspectie ter plaatse en waar nodig een niet-technische samenvatting voor de leden van de vereniging. De subsidie voor oplaadpuntenadvies bedraagt 75% van de advieskosten (inclusief btw) met een maximum van € 1.500. Deze subsidie kan één keer aangevraagd worden per parkeergelegenheid.

Er gelden een aantal voorwaarden voor het oplaadpuntenadvies:

  1. Minstens één koopwoning binnen de VvE moet bewoond worden door de eigenaar.
  2. Het advies moet na 5 oktober 2021 zijn opgesteld.
  3. Het advies moet de laadbehoefte van de vereniging voor minimaal 10 jaar inschatten.
  4. Bij parkeergelegenheden in gebouwen moet het advies brandveiligheid waarborgen.
  5. Het advies moet kostenverdeling tussen de vereniging en gebruikers behandelen.
  6. Er moet een uitleg zijn over de elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten

Basislaadinfrastructuur

Voor de aanleg van basislaadinfrastructuur, die het mogelijk maakt om elektrische voertuigen veilig en slim te laden, kunnen VvE’s ook een subsidie ontvangen. Let op, de subsidie dekt maar een klein deel van de kosten voor de oplaadpunten. De subsidie bedraagt € 100 per parkeerplaats waar de basislaadinfrastructuur wordt aangelegd. De aanleg moet binnen één jaar na goedkeuring van de subsidieaanvraag plaatsvinden.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  1. Minstens één koopwoning binnen de VvE moet bewoond worden door de eigenaar.
  2. Een getekende offerte met technische omschrijving moet worden ingediend.
  3. Bewijs van eigendom van de parkeerplaatsen door de VvE-leden.
  4. Positief besluit van de Algemene Ledenvergadering over de installatie van de infrastructuur.

Naast de subsidie voor oplaadpunten en basislaadinfrastructuur kunt u als VvE ook aanspraak maken op subsidie voor diverse isolatiemaatregelen en HR++-glas via de regeling SVVE: subsidie voor verduurzamingsmaatregelen. Wilt u meer weten en direct aan de slag met het verduurzamen van uw VvE? Neem dan contact met ons op.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies