Subsidie voor duurzame recycling van plastic met Circular Plastics NL

24 oktober 2023

Er wordt € 47,2 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor het bevorderen van de recycling van kunststoffen en de bestaande knelpunten in dit proces aan te pakken. Deze investering is in lijn met de Nederlandse ambities om voor 2030 50% circulaire kunststoffen te realiseren en uiteindelijk 100% circulariteit in 2050. Aanvragen kunnen worden ingediend tot donderdag 11 januari 2024 17:00.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze subsidie? Neem contact met ons op.

Circular Plastics NL

Circular Plastics NL streeft naar duurzame, economische groei door intensieve samenwerking binnen de kunststofindustrie en het wegnemen van obstakels die een barrière vormen voor het bereiken van deze doelen. Het programma richt zich op verschillende aspecten van de kunststofketen, van productontwerp tot recycling.

De subsidieregeling Circular Plastics NL is bedoeld om onderzoeksprojecten en showcases te ondersteunen. Het is van belang dat ze bijdragen aan de verbetering van materialen en producten, het optimaliseren van sorteer- en wasprocessen voor plastic afvalstromen en de verbetering van recyclingmethoden. De twee mogelijke varianten worden hieronder kort uiteengezet:

Circular Plastics NL-onderzoeksprojecten

In een CPNL-onderzoeksproject worden processen, methodieken of technieken ontwikkeld om:

 • Het verbeteren van het ontwerp van materialen of producten.
 • Het karakteriseren, sorteren en wassen van plastic afvalstromen.
 • Het omzetten van plastic afvalstromen in nieuwe grondstoffen.

Een onderzoeksproject heeft een looptijd van maximaal vier jaar en richt zich op een van de volgende onderwerpen:

 • Het ontwikkelen en implementeren van karakterisatie-technologieën om de kwaliteit van gerecyclede output te verbeteren.
 • Het ontwikkelen van een digitaal expertsysteem.
 • Het ontwikkelen van specifieke voorbehandelings- en sorteertechnieken voor synthetisch rubber afkomstig uit autobanden.

Circular Plastics NL-showcases

Deze projecten richten zich op het identificeren en elimineren van knelpunten in de waardeketen van een specifieke materiaalstroom binnen een (product)keten. Het uiteindelijke doel is om deze waardeketen circulair te maken, en de resultaten kunnen dienen als blauwdruk voor andere waardeketens van hetzelfde materiaal.

Een showcase wordt binnen vijf jaar afgerond en is gericht op een van de volgende onderwerpen:

 • Recycling van rigide PP/(HD)PE-verpakkingen.
 • Recycling van (L)LDPE-folies.
 • Styreen-gebaseerde materialen.
 • PET-verpakkingen die niet onder het statiegeldsysteem vallen.
 • Polykatoen-gebaseerd textiel.
 • Tapijt.
 • Zacht PU-schuim.
 • PET, PA of PU.
 • Recycling van gemengde plasticafvalstromen tot nieuwe grondstoffen voor plasticproductie.

Voor onderzoeksprojecten is er een budget van € 4,7 miljoen beschikbaar, en voor showcases is er € 42,5 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aard van de activiteiten en het type organisatie dat de aanvraag indient.

LIFE 1920x800

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.