Subsidiekansen voor gemeenten

Gemeenten, provincies en waterschappen staan de komende jaren voor grote veranderopgaven. Van opgaven op het gebied van klimaatadaptatie tot het uitvoeren van de energietransitie en uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, economie, landbouw en natuur; thema’s waarbij lokale overheden een cruciale rol spelen. De opgaven komen tot uiting in uitgaven en investeren die de begroting van de gemeente behoorlijk onder druk zetten. Gelukkig zijn er tal van subsidiemogelijkheden beschikbaar op provinciaal, nationaal en Europees niveau om deze druk te verlichten. Zo is er bijvoorbeeld de DUMAVA-regeling (Duurzame Maatregelen Voor Allen), die specifieke subsidiemogelijkheden biedt voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed als scholen en gemeenschapshuizen. Het pallet van mogelijkheden is echter breed en voortdurend aan verandering onderhevig, waardoor lokale overheden als gemeenten veelal door de bomen het bos niet zien.  

Veel gemeenten hebben behoefte aan zicht op subsidiemogelijkheden en aan advies over hoe deze mogelijkheden binnen de organisatie op centrale wijze kunnen worden ingebed. Een eerste stap hierin is het in kaart brengen van de projecten die momenteel, of op korte tot middellange termijn, worden uitgevoerd. Uit deze projecten worden vervolgens de subsidiabele onderdelen gedistilleerd. Na deze inventarisatie kan vervolgens advies worden verkregen over de implementatie subsidieaanvragen, -beheer en -beleid binnen de gemeente. Daarbij dienen vragen te worden beantwoord als op welke afdeling subsidies moeten worden belegd, of bij wie de coördinerende rol dient te worden belegd, en hoe deze rol concreet dient te worden ingevuld. Wij kunnen gemeenten helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Werkwijze Balance

De werkwijze van Balance is hierbij als volgt. Op basis van interviews krijgen we inzicht en kan een subsidiescan worden uitgevoerd. Hierbij wordt zowel gekeken naar huidige kansen en kansen op de middellange termijn. De scan betreft echter altijd een momentopname. Het landschap is immers aan veranderingen onderhevig. Om het zicht op subsidiemogelijkheden te behouden en om de kansen uit de scan op te volgen, volgt uit de scan tevens ons advies inzake de inrichting van subsidies. Dit gebeurt op basis van de opgehaalde informatie gedurende de interviews, de uitkomst van de scan en de ervaringen van Balance bij andere gemeenten.

Vanuit Balance ondersteunen wij gemeenten bij het identificeren, aanvragen en administreren van subsidies. We beschikken over een gespecialiseerd subsidie team met expertise in o.a. de publieke sector, duurzaamheid en de energietransitie. We begeleiden meerdere gemeenten bij het verkrijgen van subsidies en het succesvol uitvoeren van projecten. Onze aanpak wordt gekenmerkt door:

– Doelgerichtheid en effectiviteit

– Het overzicht behouden

– Full service

– Samenwerken

– Ruime ervaring

– Kostenefficiënt

Hoe Balance kan helpen

Wij ondersteunen onze klanten met een breed scala aan diensten, waaronder subsidiecoördinatie en -management, coaching en training, advies bij haalbaarheidsstudies, het uitvoeren van subsidiescans en hulp bij het opstellen van subsidieaanvragen en de subsidieverantwoording. Bent u nieuwsgierig naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op!   

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies