Subsidieregeling Praktijkleren verlengd tot en met 2028

15 november 2023

De Nederlandse overheid heeft onlangs aangekondigd dat de Subsidieregeling praktijkleren  is verlengd tot 31 december 2028. Deze beslissing komt na een positieve evaluatie van de regeling en is een antwoord op de vraag van de Tweede Kamer om de regeling bij een positieve evaluatie te verlengen voor een periode van vijf jaar.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze subsidie? Neem contact met ons op.

Wijzigingen

Naast de verlenging zijn er ook enkele beperkte, voornamelijk technische wijzigingen doorgevoerd in de regeling. Belangrijk is de actualisatie van verwijzingen naar wet- en regelgeving en de nieuwe voorwaarde dat leerlingen en studenten ingeschreven moeten zijn in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze voorwaarde vergemakkelijkt de uitvoering van de regeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Geen grote veranderingen

Er worden geen fundamentele wijzigingen aangebracht in de regeling. De recente evaluatie bood hier ook geen aanleiding toe. De regeling behoudt haar huidige vorm en doelstellingen, mede vanwege de beperkte budgettaire ruimte. Bovendien wacht men op de formatie van een nieuw kabinet en de resultaten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek mbo (IBO) en toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap.

Doel van de regeling

Het primaire doel van de regeling is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De focus ligt vooral op het bevorderen van praktijkleerplaatsen voor studenten in praktijkgerichte opleidingen, waarbij werkgevers een essentiële rol spelen in het studiesucces van de leerlingen of studenten. Daarnaast richt de regeling zich op sectoren met personele knelpunten en op de opleiding van wetenschappelijk personeel, wat van cruciaal belang is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Nieuws subsidieregelingen

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.