Subsidies en de AGVV

Subsidies zijn een vorm van staatssteun, dit kan in Europa niet onbeperkt plaatsvinden en om oneerlijke situaties te voorkomen zijn hier regels voor opgesteld. Waar we eerder al schreven over de de-minimisverordening komt ditmaal de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aan bod. Eerst nog even de-minimis in het kort. De de-minimisverordening stelt overheden in staat om bedrijven steun te verlenen tot een bedrag van € 200.000,-. Hierbij wordt er gekeken naar een periode van drie jaar. Het bedrag is op deze manier dusdanig laag dat de concurrentievoorwaarden vrijwel gelijk zijn voor alle ondernemingen op de interne markt van de Europese Unie.

Steuncategorieën in de AGVV

Naast deze uitzondering van staatssteun is er nog een andere vrijstelling en dat betreft de AGVV. Er zijn verschillende steuncategorieën:

 • Regionale steun;
 • Steun voor het midden- en kleinbedrijf (MKB);
 • Steun voor de bescherming van het milieu;
 • Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
 • Opleidingssteun;
 • Steun ten behoeve van kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap;
 • Steun tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen;
 • Sociale vervoerssteun ten behoeve van bewoners van afgelegen gebieden;
 • Steun voor breedbandinfrastructuur;
 • Steun voor cultuur en instandhouding van erfgoed;
 • Steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur;
 • Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen;
 • Steun voor regionale luchthavens;
 • Steun voor havens.

Een vraag die met regelmaat voorbijkomt is hoe dit zich verhoudt tot subsidieaanvragen voor innovatieve projecten. Zoals hierboven in de lijst terug te vinden is. De AGVV biedt ruimte om ondernemingen te laten groeien door ze te steunen bij onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Deze vrijstelling biedt de meeste opties ruimte voor vrijstelling op het vlak van steunverlening en is van toepassing op vrijwel alle economische sectoren. Hieronder vallen ‘populaire’ regelingen voor het MKB zoals Eurostars en MIT. Deze steun wordt dan ook niet meegenomen bij de toetsing aan de de-minimissteun. De AGVV wordt regelmatig aangepast en/of verruimd om zo aansluiting te houden bij bepaalde beleidsdoelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen in het kader van verduurzaming of voor herstel inzake de effecten van de coronapandemie.

Voorwaarden AGVV

Hoe werkt het in verhouding tot een subsidieaanvraag, waar moet op gelet worden? Hieronder volgen de belangrijkste voorwaarden:

 • Pas na indiening van een subsidieaanvraag kan met de geplande activiteiten worden gestart. Dit komt vanwege de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een stimulerend effect, iets dat niet het geval is als er al activiteiten zijn uitgevoerd.
 • Het maximaal te ontvangen steunbedrag mag niet worden overschreden. Dit kan per categorie verschillen.
 • Dubbelingen zijn niet mogelijk. Wanneer voor te maken kosten al eerder steun is toegekend kan dit niet nogmaals. Cumulatie is dan ook een punt van aandacht als er meerdere subsidieaanvragen worden ingediend.
 • Een onderneming mag niet in financiële problemen verkeren. Er is een uitzondering, deze bepaling geldt niet voor ondernemingen die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen.

Om te toetsen of de AGVV gebruikt kan worden voor O&O&I heeft de Europese Commissie een checklist opgesteld. Deze is hier te vinden. Is er twijfel of er sprake is van bijvoorbeeld cumulatie of onduidelijkheid over een van de andere voorwaarden dan is het raadzaam om dit tijdig uit te zoeken om onaangename verassingen te voorkomen. Zijn er vragen, neem gerust contact op.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies