Subsidies en financiering voor zorginnovaties (Life Sciences & Health)

Nederland blijft innoveren en dit op tal van gebieden. Een van deze gebieden is de zorg, en dat is terug te zien in de hoeveelheid mogelijkheden voor financiering (in welke vorm dan ook). Deze financieringsopties bewegen met de tijd mee, zo zijn er bijvoorbeeld veel financieringsmogelijkheden voor zorginnovators die artificial intelligence (AI) gebruiken, maar ook voor nieuwe manieren van werken zijn er mogelijkheden. Om mogelijke verwarring te voorkomen, het thema is subsidies en financiering voor innovaties voor de zorg, niet subsidies in de zorg. Een wezenlijk verschil! Ook goed om te vermelden, in onderstaande tekst wordt niet gedetailleerd ingegaan op inhoudelijke regelingen, hiervoor is de hoeveelheid en diversiteit van de programma’s te groot.

Elk van onderstaande programma’s of organisaties biedt eigen verschillende mogelijkheden voor kleine en grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen etc. Dit is onder andere afhankelijk van de financieringsbehoefte, de omvang en aard van het project, het wel of niet hebben van samenwerkingspartners en de component wetenschappelijk onderzoek. Kortom, heeft u plannen op het gebied van innovatie in de zorg, dan kunt u zeer waarschijnlijk bij een van deze programma’s of organisaties terecht.

ZonMw

Voor het oplossen van wetenschappelijke en maatschappelijke gezondheidsvraagstukken werkt ZonMw samen met haar opdrachtgevers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit doen ze door diverse onderzoeks- en innovatieprojecten te financieren. Het betreft een brede range aan projecten, hierbij valt te denken aan het vroegtijdig opsporen van ziekten tot aan het ontwikkelen van hulpmiddelen voor thuis.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO ondersteunt ondernemers en onderzoeksinstellingen op het terrein van duurzaamheid, internationaal zakendoen, agrarisch ondernemen en innovatie. Onder de pijler innovatie valt ook zorg/Life Sciences & Health. Dit biedt verschillende kansen, denk aan het Innovatiekrediet voor technische- en klinische ontwikkelingsprojecten met een maximaal krediet van €10 miljoen of de MIT R&D waarmee men meerdere tonnen aan subsidie kan krijgen.

Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s)

Nederland kent meerdere ROM’s. Elke regio, dit kunnen een of meerdere provincies zijn, heeft er een. Ze versterken de regionale economie door middel van subsidies, leningen en investeringen te verstrekken aan de ondernemers in die regio. Het thema Life Sciences & Health ontbreekt uiteraard niet. Elke ROM biedt andere opties.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

NWO financiert de wetenschap in Nederland. Per jaar wordt er ongeveer €1 miljard in onderzoek geïnvesteerd, het gaat hierbij om onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen. Hierbij hecht men waarde aan nationale en internationale samenwerking.

 

Ook op Europees niveau zijn er mogelijkheden, hieronder enkele opties:

EU4Health

Dit programma is een brede reactie op de COVID-19 crisis. Men wil structurele verbeteringen binnen de Europese gezondheidsstelsels, mede door innovatie. Hierbij gaat aandacht uit naar onder meer ziektepreventie en gezondheidsbevordering, het verbeteren van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, de digitale transformatie van de gezondheidszorg etc. Via het zogeheten zogenoemde ‘funding & tenders portal’ zijn alle oproepen te bekijken.  

Horizon Europe

Een van Europa’s belangrijkste financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie is Horizon Europe. Voor de komende jaren heeft het programma een budget van circa €96 miljard. Een van de programmalijnen is de EIC Accelerator, zowel binnen de EIC Accelerator Open als binnen een van EIC Accelerator Challenges zijn kansen voor subsidies tot €2.5 miljoen en tot €15 miljoen aan equity.

Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s)

Een netwerk bestaande uit ruim honderd health innovators. Het netwerk wordt gesteund door het European Institute of Innovation & Technology (EIT). Het dient een drietal gebieden: bevorderen van gezond leven, ondersteunen van vitaal ouder worden en het verbeteren van de gezondheidszorg.

Benieuwd waar u terecht kan, neem dan contact met ons op.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies