Subsidies voor Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Dankzij blockchain en andere soortgelijke ontwikkelingen komt er bij de consument een groeiende bewustwording van en vraag naar duurzame producten. Ook toont het groeiend aantal Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenanten aan dat steeds meer ondernemingen de noodzaak zien van eerlijke en transparante productieketens. Ten slotte is duurzaam ondernemen goed voor het bedrijf zelf: het verbetert de reputatie, de toename van transparantie wekt vertrouwen, en het is aantrekkelijk voor nieuwe werknemers.   

Wilt u als bedrijf meewerken aan het verduurzamen van uw productieketen? Dan kunt u hiervoor mogelijk subsidie krijgen vanuit de overheid. Er zijn subsidies voor bijvoorbeeld het tegengaan van kinderarbeid en uitbuiting, het verbeteren van de positie van vrouwen en jongeren of het werken aan veilige en verantwoorde productie. 

Waarom? Door bij te dragen aan duurzame handel, versterkt u niet alleen uw eigen positie, maar ook die van het land zelf. U draagt namelijk bij aan de verbetering van mensenrechten en transparantie in de waardeketen. Deze zaken zijn onmisbaar als het gaat om een goede reputatie, een toekomstbestendige PR-functie, en onderscheiding van uw concurrenten.

Wat? De overheid stelt meerdere soorten subsidie ter beschikking voor bedrijven die willen investeren in duurzaam ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen productieketens, verbeteren van de positie van vrouwen, en het opsporen en oplossen van IMVO-risico’s zoals kinderarbeid en corruptie. Ook een bijdrage leveren aan Sustainable Development Goals, zoals het oplossen van watertekort op lokaal niveau, kan in aanmerking komen voor subsidie.

Wie? Vaak kan de aanvraag gedaan worden door een internationale onderneming die een of meerder partners heeft in een minder ontwikkeld land. Het partnerschap bestaat dan uit meerdere bedrijven en een NGO die lokaal aanwezig is.

Andere mogelijkheden? Een andere manier om deze doelen te bereiken is door bijvoorbeeld zelf lid te worden van een IMVO-convenant. U zegt dan toe bepaalde doelen te bereiken en bent actief deelnemer in de evenementen die plaatsvinden.

Hoe? Om een duurzaamheidsproject te laten subsidiëren, brengt u het project in kaart en verdiepen onze adviseurs zich samen met u in de specifieke regeling om te bepalen of u in aanmerking komt. Bij positieve uitkomst gaan wij met u in gesprek over hoe we het project en bijbehorende administratie zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen om te voldoen aan de regelgeving. Hier moet u bijvoorbeeld denken aan urenadministratie, bepalen van partnerschappen, onderzoek naar misstanden in de productieketen en het definiëren van Key Performance Indicators (KPI’s).

Voorbeelden van specifieke regelingen

  • Drylands Sahel Programme, waarin de watervoorziening voor minder ontwikkelde landen een boost wordt gegeven.
  • SDG Partnerschapfaciliteit, waarin het bereiken van de SDG-doelen wordt gestimuleerd.
  • DRIVE is een regeling waarin het behalen van specifieke SDG-doelen (SDG2 voedselzekerheid, SDG6 water en SDG13 klimaat) wordt gestimuleerd.
  • Develop2Build is interessant als u werkt met de Minst Ontwikkelde Landen (MOL).
  • Dan zijn er nog het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) en het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO), die het opsporen en oplossen van MVO-risico’s in de productieketen stimuleren.

Bent u geïnspireerd geraakt? Wilt u graag ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor subsidies in uw branche? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Bij Balance denken we graag met u mee!

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies