Subsidies voor innovatief MKB

Financiering kan lastig zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, zeker als het om bedrijven gaat die een lage omzet hebben, maar toch veel in R&D investeren. Banken zijn op zoek naar zekerheid en eisen vaak iets van een onderpand, wat startups over het algemeen niet kunnen bieden. Daarom wordt in de eerste jaren van een bedrijf over het algemeen naar Equity gekeken als belangrijkste bron van kapitaal. De eerste fase is erg risicovol voor externe partijen, daarom wordt vaak dicht bij huis gezocht: bij de Family, Friends and Fools (FFF). Wanneer er al iets van traction is wordt er ook gekeken naar VC’s en fondsen.

Dit zijn allemaal goede opties die zeker verkend moeten worden, maar er is een optie die vaak niet of niet goed benut wordt: subsidies! Daar komt bij dat het een het ander niet uitsluit, subsidies zijn juist een uitstekende aanvulling op andere vormen van financiering en kunnen ervoor zorgen dat lastige fases kunnen worden overbrugd. Geld voor bedrijven die een bepaald doel nastreven, een belangrijk doel voor de samenleving. Dit kan innovatie of verduurzaming zijn, maar het betreden van nieuwe markten in het buitenland kan ook gesubsidieerd worden. Er zijn ontelbare subsidies mogelijk, afhankelijk van het type startup en de sector, een flink oerwoud om doorheen te moeten gaan, daarom hieronder enkele belangrijke op een rij:

WBSO

De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (kortweg WBSO) is de grootste innovatiesubsidie van Nederland. Bedrijven die bezig zijn met innovatie kunnen in aanmerking komen voor korting op de loonheffing. Dit kan een voordeel van al snel duizenden euro’s opleveren. We hebben een online tool ontwikkeld om snel te berekenen hoeveel voordeel dit voor jou kan opleveren, check hier.

Vroegefasefinanciering en Innovatiekrediet

Dit zijn leningen die door RVO worden verstrekt. Vroegefasefinanciering (de naam zegt het al) is bedoeld voor bedrijven die bezig zijn met een ontwikkeltraject, met het doel om de ontwikkeling van de planfase ook daadwerkelijk op de markt te krijgen. Vanuit deze regeling kunt u 350 duizend euro lenen.

Innovatiekrediet lijkt op Vroegefasefinanciering, maar is voor ontwikkelingen dichter bij de markt. Er staat meer geld tegenover: met het Innovatiekrediet kan een lening verkregen worden van maximaal 10 miljoen euro! Iets wat een startup niet snel aan zal vragen, maar toch fijn om te weten dat er veel mogelijk is. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw ontwikkeling echt innovatief zijn. Het moet mee kunnen concurreren wereldwijd.

MIT

MIT is een afkorting voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. De MIT stimuleert bedrijven om te innoveren door het uitgeven van kennisvouchers, financieren van haalbaarheidstrajecten en het stimuleren van samenwerking. Kennisvouchers zijn een soort tegoedbon, om in te wisselen bij een expert voor het inwinnen van advies. Voor een haalbaarheidstrajecten kunt u 20 duizend subsidie ontvangen en voor een R&D-samenwerkingstraject maximaal 175 duizend euro per deelnemer.

DHI

Gaat u de grens over? Dan is het ook mogelijk om subsidie te krijgen. Dit kan wanneer u een studie in het buitenland doet om de haalbaarheid van het betreden van die markt onderzoekt, als u een demonstratieproject in het buitenland draait om aan potentiële klanten aan te tonen wat de toegevoegde waarde van uw product is, of voor het voorbereiden van investeringen. Afhankelijk van het type project is het mogelijk om 25 duizend tot 200 duizend euro te ontvangen. Deze subsidie kan een belangrijke steun in de rug zijn om het buitenland te veroveren.

EIC Accelerator

De EIC Accelerator (voorheen bekend als SME-instrument) wordt gezien als de heilige graal van de regelingen voor startups en scaleups. Innovatieve bedrijven kunnen tot 2,5 miljoen euro aan subsidie uit Brussel krijgen! Projecten met innovatie op wereldniveau en een uitstekend marktperspectief komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om projecten die echt disruptief of vernieuwend zijn in de markt, maar nog extra funding nodig hebben voor de ontwikkeling.

Kortom, er zijn tal van mogelijkheden als het op financiering vanuit de overheid aankomt. De hierboven genoemde regelingen zijn slechts een selectie van de verschillende opties. Meer mogelijkheden zijn te vinden op deze pagina.

Vrijblijvend advies? Wij denken graag met u mee. Stuur ons een berichtje voor het maken van een online afspraak.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies