AanZET subsidie

De AanZET subsidie is een aanschafsubsidie voor nieuwe emissieloze vrachtauto’s in de voertuigcategorieën N2 en N3. Het doel van deze regeling is om zwaar transport te verduurzamen en daarmee bij te dragen aan het behalen van de ambities uit het klimaatakkoord. Een investering in een batterij-elektrische of waterstof-elektrische truck wordt hiermee eerder rendabel door het verschil in prijs met een dieselvrachtauto te verkleinen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is de AanZET subsidie?

De AanZET subsidie is een aanschafsubsidie voor nieuwe emissieloze vrachtauto’s in de voertuigcategorieën N2 en N3. Het doel van deze regeling is om zwaar transport te verduurzamen en daarmee bij te dragen aan het behalen van de ambities uit het klimaatakkoord. Een investering in een batterij-elektrische of waterstof-elektrische truck wordt hiermee eerder rendabel door het verschil in prijs met een dieselvrachtauto te verkleinen.

Voor wie is AanZET?

Bedrijven en NGO’s die investeren in emissieloze vrachtauto’s kunnen in aanmerking komen voor een aanschafsubsidie via de AanZET regeling.

Budget regeling 2024

In 2024 is er een budget van € 45 miljoen voor de AanZET regeling. Subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.

Hoeveel is de subsidie?

Het subsidiebedrag wat ontvangen kan worden via de AanZET regeling is afhankelijk van de voertuigcategorie en de bedrijfsgrootte. In de tabel hieronder staan de verschillende subsidiepercentages en de maximale subsidiebedragen per categorie.

Het is mogelijk om de AanZET regeling te combineren met de MIA regeling. Deze regelingen kunnen cumulatief gebruikt worden. De MIA is een investeringsaftrek en wordt berekend over het investeringsbedrag dat overblijft na aftrek van de AanZET subsidie. Hieronder wordt een rekenvoorbeeld gegeven.

Voorbeeld AanZET subsidie berekenen

Voor een grote onderneming die een investering doet in een batterij-elektrische truck is het mogelijk om subsidie te krijgen via de AanZET en MIA regelingen. Deze investering draagt bij aan de verduurzaming van zwaar transport. De totale investering van één N3 truck met trekker bedraagt € 300.000. Voor een grote onderneming wordt een AanZET subsidiepercentage van 11,1% gehanteerd in deze categorie.

Voor dit type investering is een MIA percentage van 36% van toepassing. Om het netto voordeel te bereken is er gerekend met een vennootschapsbelasting van 25,8%. Verdere uitleg over de MIA kunt u hier vinden.

AanZET

Investeringsbedrag x AanZET subsidiepercentage

€ 300.000 x 11,1 % = € 33.300

MIA

(Investeringsbedrag – AanZET subsidie) x MIA-percentage x vennootschapsbelasting

(€ 300.000 – € 33.300) x 36% x 25,8% = € 24.799

In totaal is er voor deze investering in een N3 truck met trekker van € 300.000 een netto voordeel te verkrijgen van €58.099.

Belangrijke voorwaarden

  • Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
  • Tijdens de aanvraagprocedure mag de aangeschafte truck nog niet tenaamgesteld zijn.
  • Indien de truck een accupakket bevat mag deze geen lood bevatten.
  • Bij de aanschaf van emissieloze vrachtwagens in een financial lease constructie komt alleen degene die leaset in aanmerking voor subsidie.
  • Bij de aanschaf van emissieloze vrachtwagens in een operational lease constructie komt alleen de leasemaatschappij in aanmerking voor subsidie.

Deadline aanvragen AanZET subsidie

AanZET subsidie kan worden aangevraagd tussen dinsdag 26 maart 2024 en vrijdag 24 mei 2024.

Hulp nodig bij uw AanZET aanvraag?

Wij vinden het belangrijk dat de Nederlandse transportsector kan verduurzamen. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze verduurzaming te kunnen realiseren. De AanZET regeling in combinatie met de MIA kan hier goed voor gebruikt worden. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Stappen voor een aanvraag

Stap 1. Inventarisatie

Technische informatie  ophalen om te bepalen of uw investering in aanmerking kan komen voor de AanZET subsidie

Stap 2. Analyse

Berekenen van de opbrengsten en het netto voordeel.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen in overleg met de klant de schriftelijk indiening van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking​

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen over het bedrijfsmiddel en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.