DKTI-Transport

De Demonstratieregeling Klimaat technologieën en -Innovaties in het Transport (DKTI-Transport) stimuleert innovaties in de transportsector gericht op vermindering van de CO2 uitstoot. Projecten kunnen via een tender subsidie ontvangen. De DKTI-Transport is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties. Ook is het mogelijk om subsidie vanuit een samenwerkingsverband aan te vragen.

Voor wie?
Bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s

Voor wat?
Duurzame innovaties in de transportsector

Data
Van 23 maart tot en met 6 april 2021

Budget
€ 36,62 miljoen in 2021

Voordeel
Subsidie verschilt per projectsoort en categorie vervoermiddel

Voor wie?
Bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s

Voor wat?
Duurzame innovaties in de transportsector

Data
Van 23 maart tot en met 6 april 2021

Budget
€ 36,62 miljoen in 2021

Voordeel
Subsidie verschilt per projectsoort en categorie vervoermiddel

Algemene informatie

Het doel van DKTI-Transport is om de productontwikkeling in de transportsector te versnellen. Vanuit deze regeling worden verschillende type projecten ondersteund die bijdragen aan de verduurzaming van het vervoer. De focus ligt op innovaties die nog niet of pas op de markt zijn. Samenwerking wordt gestimuleerd binnen de regeling en voor sommige projectsoorten is een samenwerkingsverband ook verplicht. Vanuit DKTI-Transport worden de volgende projectsoorten ondersteund:

  • Experimentele ontwikkeling
  • Proeftuinen
  • Learning by using
  • Haalbaarheidsstudies
  • Innovatieclusters
  • Cofinanciering

Het budget is verdeeld over de verschillende typen projectsoorten en bedraagt in totaal € 36,62 miljoen.

Belangrijkste voorwaarden

  • Er moet sprake zijn van innovatie of er moet kennis opgedaan worden met nieuwe typen voertuigen;
  • Subsidie wordt verleend volgens het tender principe. De aanvraag wordt kwalitatief beoordeeld en vergeleken met de andere inzendingen. Hiervan krijgen de beste aanvragen subsidie;
  • De aanvraag moet ingediend worden voordat de werkzaamheden aan het project zijn begonnen.

Voorbeeldproject

Voor een proeftuin in samenwerkingsverband, waarmee een elektrische vervoerstruck wordt ontwikkeld, is het mogelijk om subsidie te krijgen via de DKTI-transport. De kosten voor dit project bedragen € 3,2 miljoen. Hiervan wordt € 1,8 miljoen vergoed via de DKTI-Transport regeling wat inhoudt dat circa 55% van de project kosten worden vergoed door middel van subsidie.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven kan verduurzamen. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze verduurzaming te kunnen realiseren en de DKTI-transport is een van de regelingen die hier goed voor kan worden gebruikt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Technische en commerciële informatie ophalen om te bepalen of uw project in aanmerking kan komen voor een van de DKTI-Transport categorieën.

Stap 2. Analyse

Project in kaart brengen en berekening van de subsidiebaten. Onderzoeken of het project verbeterd kan worden met de toevoeging van eventuele partners en afstemming met RVO.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag en ondersteunen bij het opstellen van het budget. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. eventuele vragen en beschikking

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen over het project en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.