EIC Accelerator

De EIC Accelerator is een subsidieregeling onder het Europese kaderprogramma Horizon Europe voor innovatieve MKB ondernemingen. Deze regeling ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten die bestaande markten disruptief kunnen veranderen of nieuwe markten kunnen creëren. Naast de mogelijkheid om een hoge subsidies te ontvangen via deze regeling, is het verkrijgen van equity (aandelenkapitaal) via deze regeling ook mogelijk.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van EIC Accelerator?

Het doel van de EIC Accelerator-regeling is het stimuleren van de ontwikkeling van radicale innovatieprojecten in Europa. De stimulering vindt plaats door middel van projectsubsidiëring en de mogelijkheid tot het opkopen van aandelenkapitaal.

Voor wie is EIC Accelerator bedoeld?

Alle innovatieve MKB-ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring vanuit de EIC Accelerator-regeling. Voor ‘mid-cap’ ondernemingen (maximaal 500 werknemers) zijn beperkte mogelijkheden beschikbaar.

Voor welke projecten is EIC Accelerator?

EIC Accelerator is bedoeld voor innovaties die doorbouwen op wetenschappelijke ontdekkingen of technologische doorbraken en waar aanzienlijke financiering nodig is over een langere periode van tijd voordat er omzet gegenereerd kan worden.

Budget EIC Accelerator

In totaal is er voor 2024 ongeveer €675 miljoen aan budget beschikbaar gesteld door de EU. Dit budget is opgedeeld in twee delen: ‘EIC Accelerator Open’ en ‘EIC Accelerator Challenges’. Elk deel heeft een eigen doelstelling.

EIC Accelerator Open – Innovaties vanuit verschillende disciplinaire hoeken kunnen hiervoor in aanmerking komen. Alle MKB’ers met een vergaand vernieuwend product of bedrijfsmodel komen hiervoor in aanmerking. De EIC Accelerator Open heeft een budget van € 375 miljoen in 2024.

EIC Accelerator Challenges – De EIC Accelerator Challenge is opgedeeld in twee subcategorieën. Deze hebben vooraf gedefinieerde onderwerpen op het gebied van opkomende en strategische technologieën. De EIC Accelerator Challenges heeft een budget van € 300 miljoen in 2024.

De challenges voor dit jaar zijn:

 1. Human Centric Generative AI made in Europe.
 2. Enabling virtual worlds and augmented interaction in high-impact application to support the realization of Industry 5.0.
 3. Enabling the smart edge and quantum technology components.
 4. Food from precision fermentation and algae.
 5. Monoclonal antibody-based therapeutics for new variants of emerging viruses.
 6. Renewable energy sources and their whole value chain including materials development and recycling of components.

Hoeveel subsidie met EIC Accelerator?

Via de EIC Accelerator regeling geldt dat de toegekende subsidie maximaal 70% van de projectkosten bedraagt. Het uitgekeerde subsidiebedrag ligt tussen de € 500.000 en € 2,5 miljoen. Daarnaast is er de equity optie die kan oplopen tot maximaal € 15 miljoen.  

Deadline EIC Accelerator 2024

Aanvragen voor de eerste fase van de EIC Accelerator kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Voor de tweede fase (full application) zijn er twee deadlines. Het gaat om 13 maart en 3 oktober. 

Belangrijkste voorwaarden EIC Accelerator

 • Subsidie aanvraag kan alleen ingediend worden door MKB ondernemingen. Zij komen ook in aanmerking voor equity
 • Kleine midcap ondernemingen (minder dan 500 werknemers) komen alléén in aanmerking voor de equity optie
 • De financiering is bedoeld voor het gereed maken van het product, proces of dienst voor de markt
 • De looptijd van het project ligt tussen de 12 en 24 maanden
 • Subsidie wordt verleend volgens het tender principe. De aanvraag wordt kwalitatief beoordeeld en vergeleken met de andere inzendingen

Voorbeeldproject EIC Accelerator

Voor de ontwikkeling van een medisch apparaat dat gebruikt maakt van kwantum technologie is het mogelijk om subsidie aan te vragen via de EIC Accelerator. Doel van het project is om de techniek dusdanig te verbeteren zodat de medische diagnoses accurater en betrouwbaarder zouden worden en de wetenschappelijke bio-imaging markt kon worden bereikt. Dankzij de financiële steun vanuit Horizon 2020 werd de techniek verder ontwikkeld en opgeschaald. De kosten voor dit project bedragen € 3 miljoen. 

Hulp nodig bij uw EIC Accelerator-aanvraag?

Het schrijven en indienen van een subsidieaanvraag bij een Europees programma zoals Horizon Europe kan een flinke uitdaging zijn. Niet alleen moet uw project goed aansluiten op de doelstellingen van Europa, ook moet de inhoud van uw project goed gepresenteerd worden aan de Europese Commissie, in woord en schrift. Hierbij is het van noodzaak dat u begrijpt wat de eisen zijn voor een dergelijke projectomschrijving, hoe een volledige aanvraag in zijn werk gaat en wat de vervolgstappen zijn wanneer de aanvraag is goedgekeurd. Bij Balance hebben we uitgebreide ervaring met het voorbereiden, begeleiden en schrijven van Europese aanvragen. 

Stappen voor een succesvolle EIC Accelerator-indiening

Stap 1. Inventarisatie

Kosteloze inventarisatie van het project waarbij wordt nagegaan of aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Stap 2. Analyse

Grondig in kaart brengen van de projectdoelstellingen en projectactiviteiten zodat het project op een zo accuraat mogelijke manier gepresenteerd wordt in de aanvraag.

Stap 3. Schrijven en indienen

Het schrijven van het projectplan is het belangrijkste onderdeel binnen deze regeling. Na het schriftelijk vormgeven, en het tijdig verzamelen van alle benodigde documenten en bijlagen, dienen wij de aanvraag in. Bij eventuele overleggen met de subsidieverstrekker zijn we desgewenst aanwezig.