EUREKA

Eureka is een internationaal programma tussen landen zowel binnen als buiten de Europese Unie. De focus ligt op het ondersteunen van technologische R&D vanuit internationale samenwerkingsverbanden. De kwaliteit van de aanvragen wordt door een internationaal panel van experts vastgesteld, maar financiering vindt plaats vanuit de deelnemende landen zelf. Deelnemende landen hoeven niet alle regelingen te ondersteunen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van EUREKA?

Het Eureka programma is opgericht in 1985 en bestaat uit een samenwerking van 44 landen (ook buiten de EU). Eureka biedt landen een platform om gezamenlijk een onderzoek- en innovatieagenda op te stellen waarmee het als brug tussen de nationale innovatieprogramma’s fungeert.

Het doel van het Eureka programma is tweeledig: economische groei aanjagen door het stimuleren van technologische samenwerken en het onderzoeken en implementeren van gezamenlijke oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Voor wie is EUREKA bedoeld?

Het Eureka programma is relevant voor alle internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van marktgerichte Research & Development (R&D).

Voor welke projecten is EUREKA bedoeld?

Eureka ondersteunt veel verschillende soorten R&D projecten, onderverdeeld in clusters. De ondersteunde clusters verschillen per land. In Nederland is Eurostars is een van de Eureka-regelingen die wordt ondersteund. Verder accepteert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aanvragen van de volgende Eureka-clusters:

  • ITEA4 (Software intensieve systemen en diensten)
  • Xecs (micro- en nano-elektronicatoepassingen)

Deadline EUREKA 2024

Op dit moment is de Eureka regeling tijdelijk gesloten voor aanvragen.

Budget EUREKA 2024

Op dit moment is het budget voor 2024 nog niet bekend. 

Hoeveel subsidie met EUREKA?

Bedrijven krijgen 35% subsidie voor onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Voor MKB-ondernemingen worden deze percentages met 10% verhoogd. Voor kennisinstellingen geldt dat 50% van de onderzoekskosten worden vergoed.

Belangrijkste voorwaarden EUREKA

  • Indiening moet vanuit een samenwerkingsverband bestaande uit ten minste twee verschillende organisaties gevestigd in twee verschillende (Eureka) landen;
  • Indieningsdeadlines verschillen per regeling en per land;
  • Niet meer dan 70% van de projectkosten worden in één land gemaakt. Voor projecten die vallen onder het Xecs-cluster is dit 75% van de totale projectkosten.

Per thema gelden daarnaast nog aanvullende voorwaarden.

Voorbeeldproject EUREKA

Voor een R&D-samenwerkingsproject tussen een Nederlands MKB’er en een tweede bedrijf uit een Eurekaland is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een van de Eureka-programma’s. In dit voorbeeld gaat het om twee nanotechnologie bedrijven en is er subsidie aangevraagd via het PENTA-cluster. Deze bedrijven hebben hun eigen expertises en kennis ontwikkeld in deze markt. Door te gaan samenwerken kunnen deze bedrijven elkaar aanvullen en het ontwikkelingsproject realiseren. Voor het Nederlandse bedrijf geldt dat de totale kosten van het project € 1 miljoen bedragen. Hiervan gaat € 400.000 naar onderzoeksactiviteiten en € 600.000 naar ontwikkelingsactiviteiten.

Hulp nodig bij uw EUREKA-aanvraag?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven kan innoveren. Graag stellen wij u dan ook in staat om uw innovatie te kunnen realiseren en de regelingen binnen het Eureka-programma zijn hier zeer geschikt voor. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Hierbij begeleiden we het gehele subsidietraject.

Stappen voor een succesvolle EUREKA-indiening

Stap 1. Inventarisatie

In een eerste gesprek kijken we naar de match tussen uw projectplan en de voorwaarden van de regeling. Uiteraard kijken we naar de DEI+, maar daarnaast onderzoeken wij ook of alternatieve innovatie- en energiesubsidies van toepassing zijn op uw project. Zo inventariseren we de beste opties voor u.

Stap 2. Analyse

Vervolgens wordt het definitieve project doorgesproken. We verzamelen alle benodigde documenten, denk hierbij aan het projectplan, de begroting, machtigingsformulieren, financieringsplan en exploitatieberekeningen. Hiermee schrijven we een kansrijke aanvraag en dienen deze voor u in.

Stap 3. Projectplan schrijven en indienen​

Na toekenning van de subsidie kunt u beginnen met uw project. Bij de toekenning komen ook enkele plichten, zoals een projectadministratie en een eindverslag. Hierin kunnen we u ook assisteren, net als eventuele wijzigingen die moeten worden gemeld bij de RVO.