Interreg 2021-2027

Het Interreg programma is een van de oudste Europese subsidieprogramma’s en is bedoeld om samenwerking tussen Europese landen te stimuleren en economische verschillen tussen regio’s en lidstaten te verkleinen. De verschillende calls binnen het Interreg programma zijn verdeeld over drie categorieën, ingedeeld op basis van geografische ligging.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van Interreg?

Bij Interreg 2021-2027 staat het delen van kennis en beleid centraal om zo regionale en lokale oplossingen te stimuleren voor diverse uitdagingen op het gebied van milieu, economie en gezondheidszorg. Europese en Interregionale samenwerkingsprojecten die aansluiten op deze thema’s worden ondersteund. Vanwege Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk sinds 2021 geen onderdeel meer uit het programma.

Voor wie is Interreg bedoeld?

INTERREG is bedoeld voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en non-profit organisaties. Belangrijk is dat de organisatie gericht is op het bevorderen van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking binnen de Europese Unie.

Voor wat is Interreg bedoeld?

De Interreg-programma’s zijn verdeeld over een aantal verschillende categorieën met ieder haar eigen thema’s. Voor Nederlandse bedrijven zijn met name de volgende categorieën relevant: North West Europe (NWE), North Sea Region (NSR), en Europe.

North West Europe (NWE)
North West Europe is een transnationaal programma voor samenwerkingsprojecten met partijen uit de volgende landen: Nederland, België, Luxemburg, Ierland, Zwitserland (zonder EU-financiering), Frankrijk (gedeeltelijk) en Duitsland (gedeeltelijk).

NWE heeft als doel het bevorderen van een groene en slimme energietransitie voor alle NWE-gebieden. Belangrijke thema’s hierin zijn klimaatbestendigheid, energietransitie, circulaire economie, innovatiecapaciteit en overgang naar sociaal inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving.

North Sea Region (NSR)
NSR beoogt samenwerking tussen de verschillende gebieden rondom de Noordzee om innovatie en duurzame economische groei in deze regio te stimuleren. Projecten voor North Sea Region vergen samenwerking met partners uit minimaal drie landen waaronder: Nederland en Denemarken (geheel), en België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden (gedeeltelijk).

De belangrijkste vier thema’s zijn: robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio, een groene transitie in de Noordzeeregio, een klimaatbestendige Noordzeeregio en betere samenwerking & bestuur. Het nieuwe Noordzee Regio-programma heeft naast deze vier hoofdthema’s ook drie spotlightthema’s: Digitalisering, landelijke-stedelijke verbanden en sterktes, en uitdagingen in het Noordzee-bassin. Mocht uw project niet aansluiten bij een van deze spotlightthema’s, dan maakt het alsnog een gelijke kans op slagen.

Europe
Interreg Europe heeft als doel het verbeteren van regionale beleidsprogramma’s. Beleidsmakers zijn dus de meest belangrijke doelgroep, maar o.a. regionale overheden, kennisinstellingen en non-profitinstellingen kunnen ook aanvragen.

Het programma richt zich op Interregionale samenwerking door heel Europa met als hoofdthema betere samenwerking en bestuur. De drie focuspunten zijn: Een concurrerender en slimmer Europa, een groener en veerkrachtiger Europa, een sociaal en inclusiever Europa.

Subsidie is voor samenwerkingsverbanden uit alle EU-landen, Noorwegen en Zwitserland.

Deadline Interreg 2024

Per regeling zijn er verschillende calls voor het indienen van een Interreg-aanvraag. Benieuwd welke calls er voor uw project relevant zijn? Neem contact met ons op.

Budget Interreg 2021-2027

De hoogte van het beschikbare budget verschilt per categorie. Voor projecten in de NWE-categorie is het budget vastgesteld op €310 miljoen, voor NSR-projecten is dit €171 miljoen, en voor projecten in de categorie Europe is €379 miljoen aan budget beschikbaar gesteld.

Hoeveel subsidie met Interreg?

Het percentage aan cofinanciering kunt ontvangen via de Interreg-regeling verschilt van 60% tot 75%, afhankelijk van de categorie waarop uw aanvraag betrekking heeft. Daarnaast kan de Lead Partner van het project aanspraak maken op een additionele bijdrage via de projectstimuleringsregeling.

Belangrijkste voorwaarden Interreg

  • Eisen verschillen per call, maar vanwege het grensoverschrijdende karakter is een Europees samenwerkingsverband tussen organisaties uit meerdere Europese landen altijd van belang.
  • Het project sluit aan bij de doelstellingen van het Interreg-programma waarvoor je een aanvraag indient zoals innovatie, CO2-reductie, milieu en duurzaamheid of versterking van de Interregionale economie.
  • Neem voor de exacte voorwaarden van een call contact met ons op.

Voorbeeldproject Interreg subsidie

Voor een internationaal samenwerkingsproject tussen organisaties binnen de Noordzeeregio is het mogelijk om subsidie aan te vragen via het Interreg programma. In dit project werken vier organisaties uit verschillende landen samen aan een project waarin de Noordzeeregio verduurzamingsmaatregelen doorvoert en tegelijkertijd de ecosystemen van de Noordzee beheert. De totale kosten van de Nederlandse organisatie bedragen in dit project € 400.000. In deze specifieke Interreg regeling wordt 60% van de subsidiabele kosten vergoed.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Interreg is een grensoverschrijdend programma waarin een aanvraag ingediend wordt namens meerdere samenwerkingspartners. Het is dus van belang dat alle belangen en ideeën goed samengebracht worden voor een succesvolle aanvraag. Wij begeleiden u vanaf het eerste oriëntatiegesprek tot en met de indiening. Verder kunnen we u ondersteunen bij controles en (half)jaarlijkse financiële en inhoudelijke rapportages.

Stappen voor een succesvolle DHI-indiening

Stap 1. Inventarisatie

Technische en commerciële informatie ophalen om te bepalen of uw project in aanmerking kan komen voor een van de Interreg categorieën.

Stap 2. Analyse

Project in kaart brengen en berekening van de subsidiebaten. Onderzoeken of het project verbeterd kan worden met de toevoeging van eventuele partners.

Stap 3. Schrijven en indienen​

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag en ondersteunen bij het opstellen van het budget. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking

Na indiening is het mogelijk dat er aanvullende vragen gesteld worden over het project of dat er wordt verzocht om aanvullende documentatie aan te leveren. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.