ISDE

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is gericht op particulieren, overheden en bedrijven die investeren in duurzame energie. Investeringen in isolatie, een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, zonnepanelen, windturbines en de aansluiting op een warmtenet komen in aanmerking voor de ISDE. De subsidie is een bijdrage voor aanschaf van deze apparatuur.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van ISDE?

Met de ISDE regeling worden Nederlandse huishoudens en bedrijven gestimuleerd om te investeren in duurzame energie en energiebesparende installaties. De ISDE is een tegemoetkoming bij de aankoop van een zonneboiler, (hybride) warmtepomp en aansluiting op een warmtenet. Ook worden isolatiemaatregelen voor huishoudens en kleinschalige windturbines en zonnepanelen voor zakelijke gebruikers ondersteund met deze regeling.

Voor wie is ISDE bedoeld?

Zowel particuliere als zakelijke vastgoedeigenaren komen in aanmerking voor de ISDE regeling.

Welke investeringen komen in aanmerking voor ISDE?

De ISDE is een tegemoetkoming bij de aankoop van een zonneboiler, (hybride) warmtepomp en aansluiting op een warmtenet. Ook worden isolatiemaatregelen voor huishoudens en kleinschalige windturbines en zonnepanelen voor zakelijke gebruikers ondersteund met deze regeling.

Hoeveel ISDE subsidie kunt u ontvangen?

De subsidiebedragen uitgekeerd via de ISDE zijn per techniek gelijkgesteld en vooraf vastgesteld. Zo is bijvoorbeeld vastgesteld dat de subsidie voor zonnepaneleninstallaties € 125 per kWp bedraagt.

Budget ISDE 2024

Onlangs is het budget voor de ISDE-regeling in 2024 verhoogd, waardoor er dit jaar in totaal € 600 miljoen beschikbaar is voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, elektrische kookplaten en aansluitingen op een warmtenet. Daarnaast kunnen zakelijke gebruikers tot 31 december 2024 subsidie aanvragen voor kleinschalige windturbines. Hiervoor is in 2024 € 5 miljoen beschikbaar.

Belangrijkste voorwaarden ISDE

De voorwaarden voor ISDE-subsidiëring zijn verschillend voor particuliere en zakelijke woningeigenaren. Voor elke categorie zijn de voorwaarden hieronder beschreven:

ISDE voor particulieren

 • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt dit na renovatie)
 • U vraagt de subsidie aan nadat het apparaat gekocht en geïnstalleerd is
 • Subsidie kan tot 12 maanden na installatie worden aangevraagd
 • Het apparaat dient nieuw aangeschaft te worden en geïnstalleerd te worden door een erkend bouwinstallatiebedrijf
 • Het apparaat is uw eigendom en is in Nederland geïnstalleerd
 • U verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing over uw subsidie

ISDE voor bedrijven

 • U heeft een geldig KVK-nummer (behalve als u een particuliere commerciële verhuurder bent)
 • U vraagt de subsidie aan voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit
 • U neemt het apparaat in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidie heeft ontvangen
 • U laat het apparaat in Nederland installeren en u wordt eigenaar van het apparaat
 • Het apparaat wordt geïnstalleerd door een erkend bouwinstallatiebedrijf
 • U verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van uw subsidie

Voorbeeldproject ISDE subsidie

Voor een investering in een centrale aansluiting op het warmtenet is het mogelijk om subsidie te krijgen via de ISDE. Door gebruik te maken van de ISDE is het nog aantrekkelijker om uw woning of appartementencomplex te verduurzamen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het vermogen van de installatie en is vooraf vastgesteld. Voor een vermogen tussen de 100 kW en 400 kW wordt een subsidiebedrag uitgekeerd van € 12.334.

Hulp nodig met uw ISDE-aanvraag?

Balance draagt bij aan de energietransitie. Met onze expertise op het gebied van financiering voor duurzame bedrijfsinstallaties kunnen wij u van passend advies voorzien. Daarnaast kunnen wij u ook helpen met het indienen van uw aanvraag. Benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Stappen voor een succesvolle ISDE-indiening

Stap 1. Inventarisatie

Technische informatie ophalen om te bepalen of de investering voldoet aan de eisen voor de ISDE.

Stap 2. Analyse

Berekening van de opbrengsten en het netto voordeel.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.