Kansen voor West

Kansen voor West is een subsidieprogramma van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dit programma wordt vanuit Europa gefinancierd door EFRO. Samen geven zij de economie in de Randstad een impuls door het toekennen van subsidies binnen zes specifieke doelstellingen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is (het doel van) Kansen voor West?

Het doel van Kansen voor West is om de regionale economie van de Randstad een extra impuls te geven. Het doel is een transitie naar een volledig circulaire en klimaatneutrale economie. Belangrijke mijlpalen zijn 55% CO2 reductie en 50% circulair (minder primaire grondstoffen gebruiken: mineralen, metalen en fossiel) aan het einde van de programmaperiode in 2030.

Kansen voor West is een onderdeel van het EFRO programma, een Europees fonds voor regionale ontwikkeling. Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen worden gestimuleerd maar zijn niet noodzakelijk voor een aanvraag.

Momenteel zijn er verschillende openstellingen binnen Kansen voor West 3.

Wat zijn de doelstellingen binnen Kansen voor West 3?

De zes doelstellingen binnen Kansen voor West 3 zijn:

  1. Innovatie
  2. Energie-efficiëntie
  3. Hernieuwbare energie
  4. Energiesystemen
  5. Circulaire economie
  6. Duurzame stedelijke ontwikkeling

Voor wie is Kansen voor West?

Bedrijven, Mkb’ers, overheden en kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen voor subsidie vanuit het KvW-III programma, afhankelijk van het project.

Budget Kansen voor West

Het totale budget voor het gehele programma (2022-2029) bedraagt 237 miljoen euro. Het budget verschilt per doelstelling per provincie en per stad. Een volledig overzicht kan worden gevonden door de link hieronder te volgen. De subsidie varieert tussen de 200.000 en 1.500.000 euro.

Openstellingen Kansen voor West 2024

Zowel in het voorjaar als is het najaar zijn er nieuwe openstellingen. Een actueel overzicht kan op de volgende pagina worden gevonden.  https://kvw3.kansenvoorwest.nl/openstellingen/beschikbare-budgetten/ Bent u benieuwd welke openstellingen relevant zijn voor uw project of zijn er vragen naar aanleiding van een van de openstellingen? Neem contact met ons op.

Wat zijn de slagingskansen voor Kansen van West?

Projecten worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Projecten van die aan de voorwaarden voldoen krijgen subsidie toegekend. In het geval meerdere projecten op één dag worden ingediend krijgen de beste projecten als eerste subsidie toegekend.

Voorbeeld Kansen voor West subsidie

Voor de implementatie van een productiefaciliteit voor radioactief materiaal is het mogelijk om subsidie te krijgen via het Kansen voor West programma. Voor dit project is een samenwerkingsverband opgesteld tussen een medisch centrum en een universiteit. Omdat beide organisaties hun eigen expertises hebben kunnen ze elkaar goed aanvullen tijdens het project. De totale kosten van het project bedragen € 6 miljoen. Voor dit voorbeeld geldt een subsidiepercentage van 40%.

Kansen voor West

Subsidiabele projectkosten x subsidiepercentage

€ 6 miljoen x 40% = € 2,4 miljoen

Hulp nodig bij uw Kansen voor West aanvraag?

Wij vinden het belangrijk dat de Nederlandse economie kan groeien. Graag stellen wij u dan ook in staat om vernieuwende projecten te kunnen realiseren. Kansen voor West subsidie is een van de regelingen die hier goed bij kan helpen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Stappen aanvraag Kansen voor West

Stap 1. Inventarisatie

Technische en commerciële informatie  ophalen om te bepalen of uw project in aanmerking kan komen voor de Kansen voor West subsidie.

Stap 2. Analyse

Project in kaart brengen en berekening van de subsidiebaten. Onderzoeken of het project verbeterd kan worden met de toevoeging van eventuele partners en afstemming met het steunpunt.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag en ondersteunen bij het opstellen van het budget. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij het juiste loket.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking​

Na indiening kunnen er aanvullende vragen volgen over het project en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven.