MIA en Vamil

De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn twee fiscale regelingen voor ondernemingen die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen profiteren van een hogere investeringsaftrek. De MIA en de Vamil kunnen soms gecombineerd worden en staan op dezelfde Milieulijst.

Voor wie?
Belastingplichtige ondernemingen

Voor wat?
Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Data
Doorlopend indienen

Budget
MIA: € 144 miljoen in 2022
Vamil: € 25 miljoen in 2022

Subsidie
MIA: 27% – 45% aftrek van fiscale winst
Vamil: 75% versneld afschrijven

Voor wie?
Belastingplichtige ondernemingen

Voor wat?
Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Data
Doorlopend indienen

Budget
MIA: € 144 miljoen in 2022
Vamil: € 25 miljoen in 2022

Subsidie
MIA: 27% – 45% aftrek van fiscale winst
Vamil: 75% versneld afschrijven

Algemene informatie

De MIA en Vamil zijn fiscale regelingen die ondernemingen stimuleren om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en staan beiden op de milieulijst die ieder jaar door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt gepubliceerd. Op de milieulijst staan verschillende bedrijfsmiddelen met verschillende MIA aftrekpercentages, afhankelijk van de mate van bijdrage aan het milieu. Met de MIA is het mogelijk om minimaal 27% en maximaal 45% van de investering af te trekken van de fiscale winst, bovenop de normale afschrijving. Dit levert een netto voordeel op van circa 7 tot 11%. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten op een door u gekozen moment (versneld) afschrijven, wat leidt tot een netto voordeel van ongeveer 3%. Gezamenlijk kunnen de MIA en Vamil een netto voordeel opleveren van maximaal 14%.

De MIA/Vamil stimuleert investeringen op het gebied van:

  • Grondstoffen- en watergebruik (bv. 3D-printer voor duurzamer produceren)
  • Voedselvoorziening en landbouwproductie (bv. duurzame pluimveestal)
  • Mobiliteit (bv. waterstofbus)
  • Klimaat en lucht (bv. ozon- en UV-oxidatie-installatie voor luchtreiniging)
  • Ruimtegebruik (bv. vegetatiedak)
  • Gebouwde omgeving (bv. keramische bakstenen met ten minste 60% gerecycled materiaal)

Belangrijkste voorwaarden

  • U heeft een belastingplichtige onderneming;
  • Het bedrijfsmiddel waarin u investeert staat op de Milieulijst 2022 en voldoet aan de voorwaarden. De code bepaalt welk MIA percentage van toepassing is en of ook gebruik gemaakt kan worden van Vamil;
  • De investering voor het bedrijfsmiddel bedraagt minimaal € 2.500;
  • Per jaar is het maximale meldingsbedrag per onderneming € 25 miljoen.

Voorbeeldproject

Voor een investering in waterstofpersonenauto’s is het mogelijk om subsidie te krijgen via de MIA en Vamil. Deze investering draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit en helpt bij het reduceren van uitgestoten broeikasgassen. De totale investering in dit voorbeeld bedraagt € 200.000.

De vennootschapsbelasting kan verschillen per bedrijf, in deze aanvraag is er gerekend met een vennootschapsbelasting van 25%. Voor dit type investering is een MIA aftrekpercentage van 45% van toepassing.

MIA

Investeringsbedrag x MIA-percentage x vennootschapsbelasting

€ 200.000 x 45% x 25% = € 22.500 netto voordeel

Vamil

Investeringsbedrag x Vamil-percentage

€ 200.000 x 75% = € 150.000 willekeurig afschrijven

Dit levert een gemiddeld netto voordeel op van € 200.000 x 3% = € 6.000

In totaal is er voor deze investering in waterstofpersonenauto’s van € 200.000 een netto voordeel te verkrijgen van € 28.500

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven kan verduurzamen. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze verduurzaming te kunnen realiseren. De MIA en Vamil zijn regelingen die hier goed voor gebruikt kunnen worden. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Technische informatie ophalen om te bepalen of de investering voldoet aan de eisen op de Milieulijst.

Stap 2. Analyse

Berekenen van de opbrengsten en het netto voordeel.

Stap 3. Indienen

Onze consultants verzorgen in overleg met de klant de schriftelijk indiening van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen over het bedrijfsmiddel en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.