MIT

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) biedt het MKB ondersteuning bij het opzetten van innovatieve projecten. Binnen deze regeling zijn er verschillende instrumenten met uiteenlopende budgetten. De MIT ondersteunt 3 categorieën: Kennisvouchers, Haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. Voor elk instrument gelden verschillende deadlines. Ook provincies kunnen prioriteiten stellen.

Voor wie?
MKB-ondernemers

Voor wat?
Innovatieve projecten

Indienen
8 regionale loketten

Budget
Budget verschilt per regio

Maximale subsidie
Verschilt per instrument

Voor wie?
MKB-ondernemers

Voor wat?
Innovatieve projecten

Indienen
8 regionale loketten

Budget
Budget verschilt per regio

Maximale subsidie
Verschilt per instrument

Algemene informatie

De MIT stimuleert MKB’ers bij het opzetten van innovatieve projecten. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten. Deze verschillende instrumenten hebben elk hun eigen voorwaarden. De MIT is een regionale subsidie en heeft 8 verschillende loketten. De budgetten, procedures en criteria kunnen verschillen per regio.

Kennisvouchers

Het is mogelijk om via de MIT subsidie te krijgen voor kennisvouchers. De vouchers zijn bedoeld voor kennisvragen over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Belangrijkste voorwaarden

 • U heeft een MKB-onderneming;
 • Een erkende kennisinstelling beantwoord de vraag;
 • De subsidie bedraagt 50% van de rekening van de kennisinstelling en is maximaal € 3.750;
 • Aanvraagperiode: 20 april t/m 9 september 2021;
 • Aanvragen worden volgens het first come, first serve principe beoordeeld op kwaliteit.

Haalbaarheidsprojecten

De MIT haalbaarheidsprojecten is bedoeld voor MKB’ers die  de technische en economische risico’s in kaart willen brengen van een voorgenomen innovatieproject.

Belangrijkste voorwaarden

 • U heeft een MKB-onderneming;
 • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal €20.000;
 • Aanvraagperiode: 20 april t/m 9 september 2021;
 • Aanvragen worden volgens het first come, first serve principe beoordeeld op kwaliteit;
 • De looptijd van het haalbaarheidsproject is maximaal 1 jaar;
 • De uitvoering van het project moet binnen 4 maanden na indiening starten.

R&D samenwerkingsprojecten

De MIT R&D samenwerkingsprojecten is bedoeld voor MKB’ers die een samenwerking aangaan voor de ontwikkeling of verbetering van een product, productieproces of dienst. Samenwerking met minimaal één andere MKB’er is een vereiste en één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen. De aanvraag wordt ingediend in de regio waar 50% of meer van de R&D kosten worden gemaakt.

Belangrijkste voorwaarden

 • Een aanvraag kan alleen ingediend worden vanuit een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal 2 MKB-ondernemingen;
 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en is maximaal €350.000;
 • Aanvraagperiode: 1 juni t/m 9 september 2021;
 • Subsidie wordt verleend volgens het tender principe. De aanvraag wordt kwalitatief beoordeeld en vergeleken met de andere inzendingen;
 • De looptijd van het R&D samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar;
 • Alleen kosten gemaakt door een MKB onderneming zijn subsidiabel.

Voorbeeldproject

Voor een samenwerkingsproject tussen twee MKB ondernemingen met vakgebieden binnen de gezondheidszorg, is het mogelijk om subsidie te krijgen via de MIT R&D samenwerkingsprojecten. Deze bedrijven hebben hun eigen expertises en kennis ontwikkeld in deze markt. Door in een samenwerkingsverband te treden kunnen deze bedrijven elkaar goed aanvullen en het ontwikkelingsproject daarmee beter ondersteunen. De totale kosten van dit project bedragen € 400.000. Van deze projectkosten kan 35% vergoed worden via de MIT subsidie.

MIT

Subsidiabele projectkosten x 35%

€ 400.000 x 35% = € 140.000

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven kan innoveren. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze innovaties te kunnen realiseren en de MIT is een van de regelingen die hier goed bij kan helpen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Technische informatie ophalen om te bepalen of uw project in aanmerking kan komen voor een van de MIT-instrumenten.

Stap 2. Analyse

Project in kaart brengen en berekening van de projectkosten en de subsidie.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de beoordelende regio.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen over het project en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.

Ga snel naar

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen

Locaties

Kantoor Amsterdam

Amsterdam
Piet Heinkade 55
1019GM Amsterdam
T +31 20 676 3993

kantoor Rotterdam

Rotterdam
Weena 686
3012 CN Rotterdam

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen