MKB Idee

Door middel van de MKB Idee subsidieregeling stimuleert de Rijksoverheid MKB’ers om meer te investeren in scholing en de ontwikkeling van huidig en toekomstig personeel. MKB Idee is bedoeld voor projecten die obstakels in dit proces wegnemen maar is niet bedoeld voor directe scholing, ontwikkeling of wervingscampagnes. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen als zelfstandige MKB-onderneming of vanuit een samenwerkingsverband.

Voor wie?
MKB-ondernemingen

Voor wat?
Het versterken van de leercultuur in uw bedrijf

Data
Van 6 juli tot en met 7 september

Budget
€ 7 miljoen in 2021

Voordeel
100% van de subsidiabele kosten

 

Voor wie?
MKB-ondernemingen

Voor wat?
Het versterken van de leercultuur in uw bedrijf

Data
Van 6 juli tot en met 7 september

Budget
€ 7 miljoen in 2021

Voordeel
100% van de subsidiabele kosten

 

Algemene informatie

Het doel van de MKB Idee regeling is om het mogelijk te maken voor MKB-ondernemingen om te investeren in het versterken van de leercultuur in het bedrijf. Door hierin te investeren wordt de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van het personeel verhoogd. MKB Idee ondersteunt investeringen in:

 • Meer technisch opgeleid personeel;
 • Menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
 • Menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energie transitie;
 • Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Een belangrijke eis voor deze regeling is dat het project knelpunten en obstakels omtrent de leercultuur moet wegnemen. Hierbij gaat het om interne knelpunten. Knelpunten die buiten de onderneming liggen komen niet in aanmerking. De belangrijkste eis hierbij is dat uiteindelijk de leercultuur in het bedrijf wordt versterkt.  

Het budget van de subsidieregeling is € 7 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen gereserveerd voor aanvragen van kleine MKB’ers (maximaal 50 fte en minder dan € 10 miljoen omzet per jaar) en samenwerkingsverbanden bestaande uit ten minste één kleine MKB-onderneming.

Belangrijkste voorwaarden

 • Subsidie wordt verleend volgens het tenderprincipe. De aanvraag wordt kwalitatief beoordeeld en vergeleken met de andere inzendingen;
 • In een samenwerkingsverband moet minimaal 65% van de deelnemers een MKB-onderneming zijn;
 • Het project mag maximaal 2 jaar duren;
 • Het project mag nog niet zijn gestart voordat de aanvraag ingediend is;
 • De minimale projectkosten per deelnemer bedragen € 25.000;
 • Maximaal wordt er € 125.000 subsidie verleend per deelnemer;
 • In een samenwerkingsverband is het maximale totale subsidiebedrag € 200.000.

Voorbeeldproject

Voor een samenwerkingsproject waarin een educatieve virtual reality game wordt ontwikkeld, is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Door de gamificatie van het leerproces is het aantrekkelijker gemaakt voor het personeel om te blijven leren wat de leercultuur in de bedrijven versterkt. Het samenwerkingsverband bestaat uit twee bedrijven uit verschillende branches maar met dezelfde doelen omtrent de leercultuur in het bedrijf. De projectkosten bedragen in totaal € 150.000 waarvan € 90.000 door de ene onderneming en € 60.000 door de partner bekostigd wordt.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven haar leercultuur kan versterken. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze investering te kunnen realiseren en MKB Idee is een van de regelingen die hier goed voor kan worden gebruikt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het volledige subsidietraject.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Analyseren van de beschikbaar informatie om te bepalen of uw project in aanmerking kan komen voor de MKB Idee regeling.

Stap 2. Analyse

Project in kaart brengen en berekening van de opbrengsten en het netto voordeel. Onderzoeken of het project verbeterd kan worden met de toevoeging van eventuele partners en afstemming met RVO.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag en ondersteunen bij het opstellen van het budget. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. eventuele vragen en beschikking

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen over het project en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.