SSEB subsidie

De SSEB subsidie is een regeling bedoeld voor Nederlandse ondernemingen in de bouwsector en moet bijdragen aan de doelstelling om stikstofuitstoot in de bouw terug te brengen met 60% in 2030. Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf en retrofit van emissieloos materieel (bouwmachines en voertuigen) dat gebruikt wordt in de bouw. Daarnaast is er ook subsidie beschikbaar voor innovatie.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van de SSEB subsidie?

Het hoofddoel van SSEB is om de emissie van stikstof in de bouwsector te verminderen en daarnaast ook de emissie van CO2 en fijnstof. Om dit te bewerkstelligen biedt de regeling subsidiemogelijkheden voor:

 1. SSEB Aanschaf: de aanschaf van emissieloze bouwmachines voor bouwwerkzaamheden;
 2. SSEB Retrofit: de ombouw van bouwmachines en zeegaande bouwvaartuigen d.m.v. stikstof-reducerende maatregelen;
 3. SSEB Innovatie: innovatieprojecten voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Dit kan voor zowel experimentele ontwikkeling als haalbaarheidsstudies.

Voor wie is de SSEB subsidie?

Ondernemingen in de bouwsector die gevestigd zijn in Nederland.

Budget SSEB subsidie 2024

€ 36 miljoen voor aanschaf, € 10 miljoen voor retrofit en € 10 miljoen voor innovatie (waarvan € 9 miljoen voor experimentele ontwikkeling en € 1 miljoen voor haalbaarheidsstudies).

De regeling is van kracht tot en met 2027 en zal mogelijk verlengd worden tot 2031. Het totale budget voor deze periode is € 270 miljoen. Per kalenderjaar wordt het beschikbare budget vastgesteld. De subsidieverlening wordt op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Het is dus van belang om de aanvraag goed voor te bereiden en snel na openstelling in te dienen.

Hoeveel is de SSEB subsidie?

Aanschaf: maximaal 40% van de meerkosten t.o.v. conventioneel bouwmaterieel tot maximaal € 300.000 per bedrijfsmiddel en € 1.000.000 per jaar. De steunintensiteit wordt met 10 procentpunten verhoogd voor subsidie aan een middelgroot of kleinbedrijf.
Retrofit: maximaal 40% van van de netto investeringskosten per ombouw tot maximaal € 300.000 per bedrijfsmiddel en € 1.000.000 per jaar. De steunintensiteit wordt met 10 procentpunten verhoogd voor subsidie aan een middelgroot of kleinbedrijf.
Innovatie: Maximaal € 1 miljoen per project met een maximaal subsidiepercentage van 25% voor experimentele ontwikkeling. Voor een haalbaarheidsstudie is het subsidiepercentage 50% van de kosten en het subsidiebedrag maximaal €50.000.

SSEB subsidie deadline 2024

Aanschaf en Retrofit: 5 maart t/m 31 oktober 2024 (aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst)
Innovatie (haalbaarheidsstudie): 5 maart t/m 31 oktober 2024 (aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst)
Innovatie (experimentele ontwikkeling): 5 maart t/m 29 augustus 2024 (aanvragen worden beoordeeld volgens het tender principe).

Voorbeeld SSEB subsidie berekenen

Een groot bouwbedrijf schaft een volledig elektrisch aangedreven 24-tons graafmachine met een aanschafwaarde van €620.000, ruim drie keer duurder dan de vergelijkbare dieselversie met een aanschafwaarde van €205.000. De nieuwe graafmachine heeft een accucapaciteit van 300 kWh en een vermogen van 122 kW.

Aangezien er sprake is van een bouwmachine met accupakket, wordt de forfaitaire berekening van de meerkosten toegepast: A x kWh + M x kW + O. In deze formule zijn A, M en O vastgesteld op respectievelijk €800, €300 en €7.000. De accucapaciteit is 300 kWh en het vermogen is 122 kW.

Forfaitaire meerkosten = €800 x 300 kWh + €300 x 122 kW + € 7.000 = € 283.600.

Het betreft een grote onderneming, waarvoor het subsidiepercentage in dit geval 28,75% van de meerkosten is, aangezien het bedrijfsmiddel ook op de MIA-lijst staat en een vaste aftrek van 11,25% wordt toegepast op het subsidiepercentage van 40% voor grote ondernemingen.

Het bouwbedrijf behaalt een subsidievoordeel van € 283.600 x 28,75% =  €81.535 middels de SSEB.  

Belangrijke voorwaarden SSEB subsidie

 • Bij aanschaf en retrofit moet het bedrijfsmiddel vermeld zijn op de lijst met bouwmachines en daarnaast voldoen aan de technische voorwaarden.
 • Indien het bedrijfsmiddel ook op de MIA-lijst staat, wordt er een forfaitaire vermindering van 11,25% toegepast op het subsidiepercentage.
 • Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door Nederlandse ondernemingen in de bouwsector. Dit moet aangetoond worden door de SBI-code van de inschrijving bij de KvK (Geldige SBI-codes: 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739).
 • De bedrijfsmiddelen moeten in hoofdzaak (minimaal 70%) gebruikt worden voor bouwwerkzaamheden in de open lucht in Nederland.
 • Elektrisch aangedreven bedrijfsmiddelen moeten een continu vermogen hebben van 8 kW of hoger.
 • Het bedrijfsmiddel mag niet verkocht worden binnen 4 jaar na vaststelling van de subsidie. Er kan gevraagd worden aan te tonen dat het bedrijfsmiddel gedurende deze periode is ingezet in de bouw in Nederland.
 • Bij retrofit moet de aanpassing met een nabehandelingssysteem worden aangetoond door een keuringsbewijs.
 • Bij aanschaf worden de meerkosten van bouwmachines met accupakketten berekend door toepassing van een vaste formule: A x kWh + M x kW + O, waarbij: A = €800, kWh = accucapaciteit in kilowattuur, M = €300, kW = continue elektrisch motorvermogen in kilowatt, O = €7.000

Stappen voor een SSEB subsidie​

Stap 1. Inventarisatie

Technische informatie ophalen om te bepalen of de investering voldoet aan de eisen.

Stap 2. Analyse

Berekenen van de opbrengsten en het netto voordeel.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen in overleg met de klant de schriftelijk indiening van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking​

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen over het bedrijfsmiddel en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.