SEEH

Met de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) kunnen VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperatis financiële ondersteuning krijgen in energieadvies en energiebesparende maatregelen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van uw appartementencomplex en de plannen. In totaal is er bijna €32,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Voor wie?
(Gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties

Voor wat?
Energieadvies en energiebesparende maatregelen

Data
April 2021 t/m december 2022

Budget
€32,5 miljoen

Maximale subsidie
Afhankelijk van de grootte van het type vastgoed

Voor wie?
(Gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties

Voor wat?
Energieadvies en energiebesparende maatregelen

Data
April 2021 t/m december 2022

Budget
€32,5 miljoen

Maximale subsidie
Afhankelijk van de grootte van het type vastgoed

Algemene informatie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft bijna €32,5 miljoen beschikbaar gesteld om VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties te helpen met het besparen van energie. Het budget wordt verdeeld over enerzijds energiebesparende maatregelen en anderzijds energieadvies. Energiebesparende maatregelen beschikt over het grootste budget met €31,5 miljoen en de overige €1 miljoen is gereserveerd voor energieadvies.

Zowel de subsidie voor het energieadvies als de subsidie voor energiebesparende maatregelen kennen verschillende varianten met elk hun eigen voorwaarden. Het grootste verschil tussen beide categorieën is dat subsidie voor energieadvies aangevraagd moet worden nadat u kosten hebt gemaakt, terwijl u dit bij de subsidie voor energiebesparende maatregelen juist vooraf dient te doen.

Energieadvies

Met energieadvies kunt u erachter komen welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven. De subsidie die hiervoor wordt verleend, kent drie varianten:

 1. Energieadvies van een gecertificeerde energieprestatieadviseur
 2. Energieadvies met externe procesbegeleiding
 3. Energieadvies met een meerjarenonderhouddsplan en eventueel procesbegeleiding

Energiebesparende maatregelen

Voor de energiebesparende maatregelen zijn er ook verschillende varianten waar subsidie voor kan worden aangevraagd. De verschillende categorieën zijn:

 1. Isolatiemaatregelen, waaronder:
  1. Spouwmuurisolatie;
  2. Gevelisolatie;
  3. Dakisolatie;
  4. Vloerisolatie, en:
  5. Bodemisolatie.
 2. Aanvullende maatregelen, waaronder:
  1. Isolatiedeuren;
  2. Energiezuinige ventilatiesystemen;
  3. Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem, en;
  4. Energiedisplay of slimme thermostaat.
 3. Zeer energiezuinig pakket.
  1. Dit pakket is een combinatie van eerdergenoemde energiebesparende maatregelen waarbij het uitgangspunt is dat het netto energiegebruik van het huis gereduceerd wordt tot nul. Dit wordt ook wel een “nul op de meter-woning/gebouw”

Belangrijkste voorwaarden

De voorwaarden voor energieadvies en energiebesparende maatregelen zijn erg verschillend en worden hieronder per categorie uiteengezet. Beide categorieën zijn bedoeld voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Niet voor individuele eigenaars en bewoners; zij hebben wellicht meer aan de ISDE – investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing – die u hier kunt vinden. Commercieel vastgoed binnen de VVE komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Energieadvies

Het energieadvies, ongeacht welke van de drie eerdergenoemde varianten, moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Opgesteld door een gecertificeerde energieprestatieadviseur;
 • Bevat een gedetailleerde omschrijving van de huidige situatie;
 • Bevat een technische en bouwkundige beoordeling van de thermische schil en de installaties van het gebouw(en);
 • Bevat een beschrijving van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen en geeft per maatregel de voor- en nadelen aan;
 • Geeft een inschatting van de investering;
 • Geeft een inschatting van de terugverdientijd;
 • Geeft een inschatting van de te realiseren energiebesparing;
 • Geeft uitleg over de mogelijkheden voor het realiseren “nul op de meter-woning/gebouw”;
 • Voor het energieadvies met procesbegeleiding geldt dat de voorgestelde maatregelen binnen vijf jaar moeten zijn uitgevoerdt en voor MJOP is de termijn 10 jaar.

Energiebesparende maatregelen

In tegenstelling tot het energieadvies, dient u bij de energiebesparende maatregelen vooraf subsidie aan te vragen. Voor welk bedrag u in aanmerking komt, is afhankelijk van de omvang van het gebouw en de te nemen maatregelen. De voorwaarden zijn per categorie zeer verschillend. Mocht u uw situatie willen toetsen neem dan contact met ons op.

Voorbeeldproject

Een winkelcentrum in een middelgrote stad, gebouwd in de jaren zeventig, heeft 90 winkels met daarboven woningen. In 2018 is gestart met de renovatie van het winkelcentrum en daarmee zijn de bewoners van de woningen, verenigd in de VvE, begonnen met het plannen van de renovatie voor hun woningen.

Het bestuur van de VvE kwam met drie voorstellen

 1. Regulier onderhoud;
 2. Isoleren van woningen i.c.m. regulier onderhouder, en;
 3. Volledig renoveren tot nul op de meter.

De bewoners hebben gekozen voor de laatste optie gekozen en hebben met o.a. spouw- en gevelisolatie, kierdichting, geïsoleerde deuren, kozijn en ramen (HR++), zonnepanelen en lucht/waterwarmtepompen zijn de huizen gemiddeld €20.000 tot €30.000 in waarde gestegen.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

In een eerste gesprek kijken we naar de match tussen uw projectplan en de regeling. Uiteraard doen we dit in de context van andere diverse maatregelen zodat we kunnen bepalen welke regeling het meest geschikt is voor uw projectplan.

Stap 2. Analyse

Vervolgens wordt het definitieve project doorgesproken. Wij brengen de mogelijkheden voor u in kaart waarna we samen het plan van aanpak bepalen.

Stap 3. Schrijven en indienen

Vervolgens schrijven we een aanvraag en dienen we deze voor u in bij de RVO. Ook zijn we er voor u na de indiening. Denk hierbij aan administratie en compliance.