SDS

De Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) is in het leven geroepen om het gebruik van nieuwe duurzame technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en -ombouw te stimuleren. Zo kunnen scheepswerven bijvoorbeeld subsidie ontvangen voor CO2-uitstoot verminderende technologieën of technieken die de (onderwater-) geluidsproductie verlagen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van SDS?

De SDS richt zich op het mogelijk maken van de introductie van vernieuwende, experimentele technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en -ombouw die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid en/of een duurzame levenscyclus.

Voor wie en wat is SDS bedoeld?

De SDS-regeling is mogelijk relevant voor alle Nederlandse scheepswerven.

De SDS richt zich op het mogelijk maken van de introductie van vernieuwende, experimentele technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en -ombouw die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid en/of een duurzame levenscyclus.

Een scheepsbouwinnovatieproject kan zowel gericht zijn op de ontwikkeling van een schip of een nieuwe drijvende en bewegende offshore-constructie of op de ontwikkeling van een nieuw onderdeel van een schip of drijvende en bewegende offshore-constructie.

Deadline SDS 2023

De deadline voor het aanvragen van subsidie via de SDS-regeling is woensdag 6 september.

Hoeveel subsidie met SDS?

U kunt maximaal 25% van de subsidiabele kosten terugkrijgen via de SDS-regeling. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is vastgesteld op €1.250.000.

Budget SDS 2023

In 2023 is het  beschikbare budget voor de SDS-regeling €2,3 miljoen.  

Hoeveel subsidie met SDS?

U kunt maximaal 25% van de subsidiabele kosten terugkrijgen via de SDS-regeling. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is vastgesteld op €1.250.000.

De SDS richt zich op het mogelijk maken van de introductie van vernieuwende, experimentele technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en -ombouw die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid en/of een duurzame levenscyclus.

Een scheepsbouwinnovatieproject kan zowel gericht zijn op de ontwikkeling van een schip of een nieuwe drijvende en bewegende offshore-constructie of op de ontwikkeling van een nieuw onderdeel van een schip of drijvende en bewegende offshore-constructie.

Belangrijkste voorwaarden SDS

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht van meer dan 100 ton of een sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW (vissersvaartuigen komen niet in aanmerking);
  • De overeenkomst aangaande de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet de kans op contractsluiting aangetoond worden via een intentieverklaring;
  • Na de einddatum van het project moet binnen 13 weken een vaststelling aangevraagd worden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt met name gekeken naar de volgende aspecten:

  • Innovatiegehalte;
  • Bijdrage aan de verduurzaming van de scheepsvaart;
  • Economische potentie en toepassingsmogelijkheden;
  • Algehele kwaliteit van de aanvraag.

Voorbeeldproject SDS subsidie

Een voorbeeld van een goedgekeurd innovatieproject is een scheepswerf die een van de grootste motorjachten in Nederland gebouwd heeft. In het project zijn diverse innovaties ontwikkeld en toegepast op het gebied van duurzame energiehuishouding en voortstuwing, waarbij een energiebesparing van 18% en een CO2-emissie reductie van 23% gerealiseerd werden. De scheepswerf heeft middels de SDS-regeling ruim €1.100.000 subsidie ontvangen en daarmee een groot deel van de projectkosten gedekt.

Hulp nodig bij uw SDS-aanvraag?

Balance hecht waarde aan een duurzaam Nederland waar ook de scheepsvaart een belangrijke rol in speelt. Regelmatig begeleiden wij innovatieve partijen binnen de wereld van de scheepsbouw.

Balance denkt graag met u mee over uw project en hoe dit aansluit bij deze regeling. We hebben een uitstekend trackrecord en jarenlang ervaring in subsidiemanagement. Hierin ondersteunen wij diverse typen klanten waarbij we het gehele proces kunnen verzorgen. De inventarisatie is bij ons altijd vrijblijvend. We hebben een uitstekend trackrecord en jarenlang ervaring met subsidies. Hierin ondersteunen wij diverse typen klanten waarbij we het gehele proces kunnen verzorgen. De inventarisatie is bij ons altijd vrijblijvend!

Stappen voor een succesvolle SDS-aanvraag

Stap 1. Inventarisatie

Wij maken een kosteloze inventarisatie en schatten zorgvuldig in of uw project binnen deze regeling past.

Stap 2. Schrijven en indienen

Wij schrijven – in samenwerking met u – het projectplan (inclusief de begroting) en dienen de aanvraag op correcte wijze in via e-loket.

Stap 3. Voortgang & vaststelling

Eventuele wijzigingen in het plan of in de begroting voeren wij door via een wijzigingsverzoek. Daarnaast schakelen we met RVO indien er aanvullende vragen gesteld worden. Ook vragen we desgewenst de vaststelling aan binnen 13 weken na de einddatum van het project.