Vroegefasefinanciering

Vroegefasefinanciering (VFF) is een risicodragend krediet bestemd voor innovatieve starters en mkb’ers. Het krediet is ervoor om te onderzoeken of het idee van innovatieve starters of mkb’ers kans van slagen heeft in de markt en om te voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelfase blijven hangen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is Vroegefasefinanciering?

Vroegefasefinanciering is een krediet waarmee een project kan worden gestart en waarmee onderzocht kan worden of een concept succesvol zou kunnen worden. Dit moet voorkomen dat waardevolle ideeën in de ‘valley of death’ van de ontwikkelfase blijven hangen. De Vroegefasefinanciering kent twee varianten. Een daarvan wordt door RVO verstrekt en is bedoeld voor innovatieve starters en mkb-ondernemers. De andere variant wordt uitgevoerd door NWO/TTW en is bedoeld voor academische, hbo- en TO2-starters.

Voor wie is Vroegefasefinanciering bedoeld?

De vroegefasefinanciering is relevant voor zowel innovatieve starters en mkb’ers als gevestigde bedrijven. De doelgroepen zijn:

  • mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
  • innovatieve starters (≤ 5 jaar)
  • academische/hbo/TO2 starters

Deadline Vroegefasefinanciering 2024

Vanaf 1 januari t/m 1 december.

Budget Vroegefasefinanciering 2024

Vanuit RVO is er 1,75 miljoen beschikbaar gesteld voor VVF in 2024. Vanuit NWO/TTW is tevens een apart budget van €2,25 miljoen beschikbaar gesteld voor academische, hbo- en TO2-starters.

Maximale lening Vroegefasefinanciering

Via de regeling ‘vroegefasefinanciering’ krijgt u een lening toegekend op basis van de voorziene kosten van uw onderneming. Deze financiering dient u met een huidig rentepercentage van 6.03% terug te betalen.

De hoogte van het maximale krediet is per type ondernemer verschillend. Hieronder hebben we een tabel gemaakt met daarin de minimale en maximale kosten van het project waarover krediet kan worden aangevraagd en hoeveel procent de geldlening mag zijn t.o.v. de kosten. 

Tabel VFF

Belangrijkste voorwaarden Vroegefasefinanciering

  • U dient een businessplan te hebben waaruit een substantiële groei blijkt
  • U dient een intentieverklaring te hebben van een toekomstige investeerder die het vervolg van uw project gaat financieren
  • Het bedrag van een toekomstige investeerder moet minimaal hetzelfde zijn als wat u aanvraagt
  • U bent nog niet begonnen aan het project
  • U kunt het project binnen twee jaar afronden, en
  • U heeft nog niet eerder subsidie ontvangen voor hetzelfde traject

Afhankelijk van uw situatie kunnen er nog een aantal aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Voorbeeldproject Vroegefasefinanciering

Een mooi voorbeeld is een onderneming die werkt aan implanteerbare oplossingen tegen chronische migraine. Wereldwijd lijden drie miljoen mensen aan deze chronische aandoening. De kwaliteit van leven van deze mensen is minder en zij kunnen ook minder goed deelnenemn aan de arbeidsmarkt. Tot op heden is medicatie vaak de oplossing, al is dit met zeer beperkte effectiviteit én bijwerkingen zoals depressie en gewichtsschommelingen. Dit terwijl implanteerbare oplossingen al sinds de jaren zestig bekende oplossingen zijn voor het onderdrukken van pijn. Bovendien komen hier ook geen bijwerkingen bij. Dit zijn echter wel dure oplossingen en té invasief om door de patiënt, arts en verzekeraar geaccepteerd te worden.

De onderneming had het idee om deze implantaat te verkleinen zodat de oplossing minder invasief is voor patiënt, arts en verzekeraar, de kosten omlaag kunnen en uiteraard de pijn wegnemen zonder bijwerkingen. Met de Vroegefasefinanciering is het idee getest en inmiddels zijn ze druk bezig met het wereldwijd beschikbaar maken van hun oplossing.

Hulp nodig bij uw VVF-aanvraag?

Wij geloven dat de beste ideeën de beste begeleiding verdienen. Wij adviseren u tijdig te beginnen met het optuigen van het project en vervaardigen van de relevante documentatie. Dit om de omvang en benodigde kwaliteit te kunnen waarborgen. Wij begeleiden u bij alle fasen van de aanvraag en adviseren u over hoe u het project zodanig vorm kunt geven dat het goede aansluiting heeft op de subsidieregeling.

Stappen voor een succesvolle VVF-indiening

Stap 1. Inventarisatie

In een eerste gesprek kijken we naar de match tussen uw projectplan en de regeling. Een vervolgstap is het indienen van een quickscan waarmee met de RVO wordt besproken of dit project goed aansluit bij de regeling.

Stap 2. Toekenning en nazorg

Vervolgens wordt het definitieve project doorgesproken. We kijken naar de technische vernieuwing en brengen het uiteindelijke marktpotentieel in kaart. Wij verzamelen hiervoor alle benodigde documenten. Vervolgens schrijven we een kansrijke aanvraag en dienen we deze voor u in.

Stap 3. schrijven en indienen

Na toekenning van de lening kan u met uw project van start gaan. Verslaglegging rondom uw voortgang is een vereiste vanuit de RVO, ook hierbij kunnen we assisteren.